Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Organizacje pozarzšdowe protestujš przeciw rzšdom Orbana

AFP
Ponad 120 węgierskich organizacji pozarzšdowych zaprotestowało przeciwko polityce rzšdu zmierzajšcej do ich zdyskredytowania oraz zaapelowało o włšczenie ich do konsultacji ws. nowej ustawy o NGO.

„Węgry potrzebujš społeczeństwa obywatelskiego” – zatytułowano oœwiadczenie podpisane już w internecie przez 126 węgierskich organizacji pozarzšdowych, w tym Węgierski Komitet Helsiński i Amnesty International. Jak uzasadniły organizacje, zajmujš się one „takimi sprawami, na jakie inni nie zwracajš należytej uwagi”.

W dokumencie przypomniano, że 14 marca rzšd Węgier powiadomił o zamiarze rozpoczęcia konsultacji z partiami parlamentarnymi ws. planowanej ustawy dotyczšcej „organizacji wspieranych finansowo z zagranicy”, a także konsultacji narodowych za poœrednictwem wysyłanego do domów kwestionariusza.

„My, podpisane pod tym stanowiskiem organizacje pozarzšdowe, zdecydowanie odrzucamy przepisy ograniczajšce wolnoœć stowarzyszania się. Odrzucamy stygmatyzowanie organizacji pozarzšdowych oraz ich klientów, sympatyków i osób je wspierajšcych” – napisano w oœwiadczeniu, oceniajšc, że ogranicza to demokratyczne wyrażanie opinii oraz możliwoœć udziału obywateli w sprawach publicznych.

„Sšdzšc po wygłoszonych dotšd deklaracjach, planowana ustawa może być sprzeczna z podpisanymi przez Węgry porozumieniami i jest wštpliwe, czy spełniłaby wymóg zgodnoœci z konstytucjš” – czytamy.

Sygnatariusze oczekujš, iż projekt ustawy przybierze ostatecznš postać z udziałem tych, których ma dotyczyć, „tak jak się tego oczekuje w demokratycznym państwie prawa”. Domagajš się też, by ustawa zagwarantowała obywatelom prawo zrzeszania się oraz poszukiwania Ÿródeł finansowania swej działalnoœci.

Rzecznik rzšdzšcej na Węgrzech partii Fidesz Janos Halasz poinformował 8 marca, że partia złoży w parlamencie zapewne w cišgu tygodnia-dwóch projekt ustawy dotyczšcy "organizacji-agentów" finansowanych z zagranicy. Dodał, że decyzja w sprawie projektu zapadnie jeszcze na wiosennej sesji parlamentu.

Szef frakcji Fideszu Lajos Kosa o planowanej nowelizacji ustawy o organizacjach pozarzšdowych powiadomił miesišc temu. Jak powiedział, chodzi o to, aby było wiadomo, które z nich otrzymujš "wyczuwalne" zagraniczne wsparcie. "Węgrzy powinni wiedzieć na przykład, czy zagraniczne finansowanie działalnoœci organizacji pozarzšdowej stanowi więcej niż 5-10 proc. jej budżetu" - oœwiadczył. Dodał, że jeœli organizacja pozarzšdowa odmówi przedstawienia tych danych, nie będzie mogła kontynuować działalnoœci.

Wczeœniej wiceszef Fideszu Szilard Nemeth wyraził poglšd, że należy "wymieœć" z Węgier "organizacje pseudopozarzšdowe imperium (George'a) Sorosa", które sš utrzymywane po to, by "forsować ponad rzšdami narodowymi œwiat globalnego wielkiego kapitału i poprawnoœci politycznej". PóŸniej Nemeth przyznał, że być może użył nieco zbyt ostrych sformułowań, ale dodał, że podtrzymuje ich treœć.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL