Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Andrzej Duda: Podział Zachodu nigdy nie powodował nic dobrego

Andrzej Duda
PAP/EPA
Podział Zachodu nigdy nie powodował nic dobrego dla Europy Œrodkowo-Wschodniej - mówił w pištek podczas 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa prezydent Andrzej Duda. Dlatego tak ciężko pracujemy nad tym, by nasz region był częœciš zjednoczonego, zachodniego œwiata - dodał.

"To, czego doœwiadczymy w najbliższych latach czy nawet miesišcach, zależy w całoœci od naszych działań" - podkreœlił prezydent. Przekonywał, że jednoœć jest jednym z podstawowych warunków tego, by przyszłoœć Zachodu postrzegać jako powrót, a nie upadek.

"Historia dowodzi, że zachodni œwiat zawsze był silny i stabilny, kiedy był zjednoczony. Zjednoczenie to podstawa naszej siły i bezpieczeństwa. Jeœli Zachód ma powrócić, to może powrócić tylko zjednoczony. Jeœli Zachód ma upaœć, upadnie podzielony" - mówił Duda.

"Jako prezydent Polski zdaję sobie sprawę, że podział Zachodu nigdy nie powodował nic dobrego dla Europy Œrodkowo-Wschodniej. Dlatego tak ciężko pracujemy nad jednoœciš naszego regionu, by był częœciš zjednoczonego, zachodniego œwiata" - zaznaczył.

Według niego ostatnie oznaki jednoœci to wyniki szczytu NATO w Warszawie. Jak podkreœlił prezydent, postanowienia tego szczytu dotyczšce zdolnoœci obronnych Sojuszu muszš być w pełni wdrożone.

"Tylko gdy jesteœmy silni, jesteœmy w stanie prowadzić dialog. Podstawš naszej siły jest więŸ transatlantycka. Nie możemy jej podważać. Naszym zadaniem jest angażowanie się we współpracę z nowš administracjš USA tak, byœmy zachowali wspólne interesy wspólnoty transatlantyckiej" - przekonywał.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL