Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

UJ apeluje o uszanowanie ładu demokratycznego

Wikimedia Commons
Na specjalnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęto uchwałę w sprawie poszanowania ładu demokratycznego w Polsce.

Członkowie Senatu zwracajš uwagę na zwiększajšcš się w naszym kraju radykalizację postaw i działań politycznych. Gremium apeluje w tej sprawie do posłów i rzšdu.

"Polska jest najwyższym dobrem, jakie posiadamy. Nasi przodkowie toczyli o niš wojny, oddawali za niš życie, cierpieli w więzieniach, szli na zesłanie bšdŸ na wieloletniš tułaczkę. To jest skarb, którego nikomu nie wolno niszczyć.

Z najwyższym niepokojem obserwujemy  narastajšcš w Polsce polaryzację i radykalizację postaw i działań politycznych oraz coraz bardziej pogłębiajšcy się podział społeczeństwa.

To dlatego z najstarszego polskiego Uniwersytetu w poczuciu wyznaczonej przez ponad 650-letniš historię misji wobec państwa i społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia" - napisano w uchwale.

Senat apeluje:

  • do wszystkich stron sporu politycznego:

-  o przywrócenie w Polsce cywilizowanej debaty i wiary w wartoœć wymiany opinii, w której będzie respektowana wolnoœć słowa i odpowiedzialnoœć za słowo, a racjonalnoœć argumentów weŸmie górę nad argumentami siły;

-  o stanowienie prawa w poczuciu odpowiedzialnoœci za dobro wspólne z poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

-  o poszanowanie niezawisłoœci instytucji sšdowych, które sš gwarantem bezstronnej oceny i respektowania prawa;

  • do polityków wszystkich szczebli o wspieranie samorzšdnoœci i organizowania się społeczeństwa obywatelskiego, bez którego demokracja jest pozbawiona należnego znaczenia i sensu;
  • do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej o rzetelne wypełnianie swej konstytucyjnej roli jako reprezentacji nie tylko własnych wyborców, ale wszystkich obywateli;
  • do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie roli mediatora odbudowujšcego ogólnonarodowš wspólnotę.

"Wierzymy, że my, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, spadkobiercy wielowiekowej tradycji obywatelskiej, członkowie europejskiej wspólnoty XXI wieku, jesteœmy w stanie znaleŸć rozwišzanie zaistniałej sytuacji w duchu solidarnoœci i odpowiedzialnoœci za Naród i Państwo zgodnie z dewizš Uniwersytetu Jagiellońskiego „PLUS RATIO QUAM VIS”" - kończš swój apel członkowie Senatu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL