Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

11 stycznia w Sejmie. Relacja na żywo

PAP/
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, mimo blokady PO "wokół mównicy", rozpoczšł posiedzenie Sejmu, po czym zarzšdził przerwę w obradach do jutra do godziny 10. Wczeœniej Senat przyjšł ustawę budżetowš. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na briefingu w Sejmie wyraził nadzieję, że w krótkim czasie po podpisaniu przez prezydenta, budżet zostanie opublikowany.

Protest w Sejmie

Od 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywali posłowie opozycji - PO i Nowoczesnej - którzy rozpoczęli wtedy protest przeciw wykluczeniu z obrad posła PO Michała Szczerby i planowanych zmianach w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, domagajšc się zachowania dotychczasowych reguł. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński ogłosił wówczas przerwę w obradach i wznowił je w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawš budżetowš na 2017 r.

Opozycja uważa, że głosowania w Sali Kolumnowej były nielegalne m.in. z powodu braku kworum. Marszałek Sejmu zapewnił, że w głosowaniach 16 grudnia brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów oraz że każdy z posłów mógł wejœć do Sali Kolumnowej głównym wejœciem i brać udział w każdym głosowaniu.

11 stycznia Senat przyjšł ustawę budżetowš na 2017 rok. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na briefingu w Sejmie wyraził nadzieję, że w krótkim czasie po podpisaniu przez prezydenta, budżet zostanie opublikowany. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, mimo blokady PO "wokół mównicy sejmowej", ok. godz. 19 rozpoczšł posiedzenie Sejmu, po czym zarzšdził przerwę w obradach do czwartku do godziny 10:00.

Kliknij, aby odœwieżyć

Na tym kończymy naszš relację na żywo. Dziękujemy, że byliœcie z nami.

20:03

W Sejmie trwa zebranie władz PiS. Uczestniczy w nim m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, premier Beata Szydło i władze klubu.

20:01

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że po przerwie w obradach Sejmu, która ma potrwać do czwartku do godz. 10, posłowie wrócš do normalnej pracy oraz, że nie będzie blokowana mównica. Lider PSL ocenił, że "ostatni czas to był wyraz braku dialogu klasy politycznej". - My o ten dialog apelowaliœmy od samego poczštku. Przedstawialiœmy swoje propozycje, dšżyliœmy do kompromisu i porozumienia - przypomniał.

Jak podkreœlił Kosiniak-Kamysz PSL nie zgadzało się z decyzjami podjętymi 16 grudnia na Sali Kolumnowej. - Mieliœmy wštpliwoœci prawne, mieliœmy wštpliwoœci dotyczšce prawidłowoœci przyjęcia budżetu. Chcieliœmy rozwišzać kwestie nie na gruncie prawnym, bo tutaj sš dwie skrajne opinie, ale na gruncie kompromisu politycznego i on był możliwy, ale zależał od dobrej woli przede wszystkim rzšdzšcych, obozu władzy, który nie zdał egzaminu - powiedział. Dodał, że za kryzys współodpowiedzialna jest opozycja, ale jak ocenił jest to "mniejsza odpowiedzialnoœć".

19:42

Szef klubu PO Sławomir Neumann poinformował, że posłowie Platformy zostanš na sali obrad do czwartku. W czwartek rano zbiera się zarzšd PO, póŸniej klub parlamentarny Platformy, który omówi ewentualne dalsze kroki w sprawie protestu w Sejmie. - Zostajemy na sali obrad do rana, sš dyżury rozpisane do rana - powiedział Neumann. - Galerię nam otworzono, rozmawiałem z marszałkiem Kuchcińskim na Konwencie, pytajšc go jaka jest zasada działania dziennikarzy przez niego ogłoszona, nie przez marszałka Karczewskiego. Marszałek Kuchciński potwierdził mi, że wróciło do starych zasad dzisiaj. Prosiliœmy o otwarcie galerii i została otworzona - dodał.

Szef klubu PO dopytywany, czy nie obawia się, że posłowie PO zostanš wyprowadzeni z sali obrad, odparł, "nie, nie zostaniemy". - Nas nie tak łatwo stamtšd wyprowadzić jak widać - podkreœlił Neumann.

19:15

Częœć posłów opuœciła salę plenarnš. Wokół mównicy sejmowej pozostaje grupa posłów PO.

Fot. PAP/ Bartłomiej Zborowski

19:07

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński otworzył 34. posiedzenie Sejmu, wezwał do uczczenia pamięci zmarłych w ostatnich dniach: Longina Komołowskiego, Stanisława Hniedziewicza, Marii Łopatkowej i Janusza Brochwicz-Lewińskiego. Posłowie odmówili modlitwę "wieczny odpoczynek".

Potem marszałek Kuchciński zarzšdził przerwę w obradach do czwartku do godz. 10.

19:05

 

 18:55

Nie będziemy okupować mównicy sejmowej, ani fotela marszałka Sejmu - zadeklarował z kolei lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Zaapelował jednoczeœnie do PO, aby nie posłowie tego klubu blokowali mównicy sejmowej, tylko przeszli w innš formę protestu.

18:53

Państwo polskie nie ma budżetu, wszyscy, którzy byli przy tym procederze biorš za to odpowiedzialnoœć - powiedział w œrodę póŸnym popołudniem szef PO Grzegorz Schetyna. Zapowiedział też, że posłowie Platformy pozostanš na sali posiedzeń Sejmu; będš też "przy mównicy sejmowej".

18:49

A tymczasem:

 

18:48

Dziennikarze sš wpuszczani na galerię sejmowš:

 

18:41

Rozpoczęcie posiedzenia Sejmu o godz. 19 - zapowiedział wicemarszałek Ryszard Terlecki.

18:36

- Państwo polskie nie ma budżetu, wszyscy, którzy byli przy tym procederze biorš za to odpowiedzialnoœć - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna.

Zapowiedział, że posłowie Platformy pozostanš na sali posiedzeń Sejmu.

18:31

- Jeœli ktoœ ma silnš legitymację, myœlę o rzšdzie, o klubie, o większoœci, to przecież to jest kompromitujšce: nie doœć, że łamana jest procedura i regulamin, ale także ta ucieczka do sali kolumnowej jest dowodem słaboœci. Ucieczka z budżetem do Senatu jest dowodem porażki - powiedział w RMF FM Andrzej Halicki.

18:25

- Czy postawicie wokół niego płoty, mury czy zasieki - Sejm należy do wszystkich Polaków - powiedział podczas protestu KOD Mateusz Kijowski. Czytaj więcej.

18:23

 

18:05

 

17:47

Działania opozycji były nielegalne i skierowane przeciwko polskiej demokracji - powiedział Jarosław Kaczyński. Czytaj więcej.

17:46

 

17:45

Jest rzeczš istotnš z punktu widzenia polskiego parlamentaryzmu, by zostało otwarte 34. posiedzenie Sejmu - przyznał Jarosław Kaczyński.

17:42

Trwa briefing Jarosława Kaczyńskiego:

- Mamy uchwalony budżet. Mamy nadzieję, że w krótkim czasie po podpisaniu przez prezydenta, będzie on opublikowany - powiedział prezes PiS.

17:37

Pod Sejmem zbiera się KOD.

 

17:36

W najbliższym czasie briefing władz PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, na temat obecnej sytuacji w Sejmie.17:33

Albo jedna, albo druga strona konfliktu powinna, jak najszybciej ustšpić, bo tracimy na tym wszyscy - powiedział Kornel Morawiecki z Koła Poselskiego Wolni i Solidarni. - Apeluję o męskš decyzję skończenia tego sporu - podkreœlił. Czytaj więcej.

17:12

16:58

16:55

16:50

Nie ma akceptacji w PO dla uchwały marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego - powiedział dziennikarzom lider Platformy Grzegorz Schetyna. Jak dodał, PiS "nie chce znaleŸć przestrzeni do porozumienia".

Od godz. 16.45 kolejne spotkanie klubu PO.

16:42

Bez poprawek do budżetu na 2017 r. - zdecydował Senat.

Ustawa idzie do podpisu prezydenta.

16:37

Co kryje budżet na 2017 rok? Wyjaœniamy. Czytaj więcej.

16:20

16:18

Obrady Sejmu majš się rozpoczšć o godz. 18.30.

SMS-y z takš informacjš otrzymali posłowie PiS od wicemarszałka Sejmu, szefa ich klubu Ryszarda Terleckiego.

16:05

15:59

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński upoważnił komendanta Straży Marszałkowskiej do występowania do instytucji państwowych z żšdaniem udzielenia niezbędnej pomocy w zakresie realizacji przez Straż zadań z zakresu ochrony Sejmu u Senatu.

Treœć pełnomocnictwa ujawnił na Twitterze poseł PO Sławomir Nitras:

15:57

Budżet państwa na 2017 r. został uchwalony, nie będzie powtórnego głosowania budżetu - powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Fot. PAP/ Radek Pietruszka

15:53

Szef klubu PO Sławomir Neumann stwierdził, że uchwała zaproponowana przez marszałka Sejmu "jest nieakceptowalna". - Naszym zdaniem budżet na 2017 r. został uchwalony w sposób niewłaœciwy - uważa Neumann.

15:51

15:49

Politycy Kukiz'15 ocenili, że projekt uchwały zaproponowany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego podczas Konwentu Seniorów ma być "jakimœ kompromisem".

- Obywatele płacš nam za to, byœmy pracowali, a nie wygłupiali się - oœwiadczył wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

15:48

15:46

Budżet na 2017 r. zapowiada dobry rok dla Polski i Polaków - mówił podczas debaty w Senacie nad tegorocznym budżetem Grzegorz Bierecki, szef komisji budżetu i finansów publicznych.

15:43

Ważne że zaczęliœmy rozmawiać, ale szanse na przyjęcie projektu uchwały, zaproponowanego przez marszałka Sejmu, sš niewielkie - ocenił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Fot. PAP/ Rafał Guz

15:41

Kolejna przerwa w Sejmie do godz. 18:30 - informuje Onet, powołujšc się na Ÿródła w PiS.

15:39

15:36

Nie możemy poprzeć uchwały, która mówi o tym, że Sejm uchwalił ustawę budżetowš na 2017 r. - oœwiadczył po kolejnym spotkaniu na Konwencie Seniorów lider Nowoczesnej Ryszard Petru.

Fot. PAP/ Radek Pietruszka

15:30

Dziennikarz działu krajowego "Rzeczpospolitej" Marcin Dobski:

15:21

15:18

15:15

Senat zaczšł rozpatrywać ustawę budżetowš na 2017 r.

15:11

- Proponujemy, by prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego proces przyjęcia ustawy budżetowej - powiedział lider Nowoczesnej Ryszard Petru. - Druga propozycja zakłada powtórzenie głosowania nad budżetem - dodał.

Fot. PAP/ Radek Pietruszka

15:02

Sytuacja w Sejmie wymaga szybkiego i pozytywnego rozwišzania, także ze względu na pozycję Polski w Europie - ocenił szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Jego zdaniem jest to zadanie przede wszystkim rzšdzšcych.

14:39

14:38

Przerwa w posiedzeniu Konwentu Seniorów ma potrwać ok. pół godziny dłużej - poinformowała dziennikarzy wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Posiedzeniu Konwentu powinno się rozpoczšć około godz.15.

14:35

14:30

Pojawiła się nowa propozycja dotyczšca przygotowania projektu uchwały Sejmu ws. okolicznoœci, w jakich była przyjmowana ustawa budżetowa - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po wyjœciu z posiedzenia Konwentu Seniorów.

14:29

14:21

14:18

Czekamy na osišgnięcie tzw. porozumienia politycznego; PiS jest gotowe pójœć na ustępstwa wobec PO pod warunkiem opuszczenia sali plenarnej przez blokujšcych - powiedział dziennikarzom lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

14:11

W œrodę o godz. 14.30 odbędzie się kolejne spotkanie u marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego - poinformował lider Nowoczesnej Ryszard Petru.

Petru powiedział dziennikarzom po posiedzeniu Konwentu Seniorów, że pojawiajš się "nowe pomysły". "Za pół godziny kolejne spotkanie u marszałka Sejmu" - zaznaczył. 

"Dialog jest ważny, ale musi być na zasadach prawnych" - dodał Petru.

14:08

- Jest propozycja, by przesunšć obrady Sejmu na czwartek, ale jest przy tym warunek zaporowy, byœmy opuœcili salę sejmowš. PO opuœci salę, gdy będzie polityczne porozumienie wygaszajšce kryzys parlamentarny - powiedział Sławomir Neumann

13:38

13:30

To nie jest żadna nowa propozycja, chcš żebyœmy opuœcili salę sejmowš, ale niczego nie deklarujš w zamian - tak szef PO Grzegorz Schetyna odniósł się do najnowszej wypowiedzi przedstawicieli PiS. Zadeklarował, jednak, że jest otwarty na rozmowy, do których - jak mówił - jest przestrzeń.

13:26

Wychodzenie z sali plenarnej może być elementem porozumienia, a nie warunkiem stawianym przez Prawo i Sprawiedliwoœć - powiedział w œrodę szef klubu PO Sławomir Neumann.

Przypomniał, że Platforma zaproponowała przerwę w obradach Sejmu, a także projekt uchwały ws. rozwišzania kryzysu budżetowego. Jak dodał, te dwa punkty sš łšczne i nie można ich rozdzielać.

13:09

- Jesteœmy gotowi przystać na propozycję odroczenia o jakiœ czas posiedzenia Sejmu, jeœli posłowie PO opuszczš salę obrad i złożš deklarację, że nie będš blokować mównicy - powiedział Ryszard Terlecki.

13:08

12:58

Pan prezydent chce, aby parlament wrócił do normalnego trybu pracy, ma nadzieję, że opozycja wycofa się z protestu - powiedział szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski.

12:45

Nasuwajš się wnioski, że PO zależy na tym, żeby budżet na 2017 r. nie został uchwalony; na to nie możemy pozwolić. Praca parlamentu powinna odbywać się w sposób normalny i godny - powiedziała szefowa gabinetu premier Elżbieta Witek.

12:38

12:35

Premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski uczestniczš w spotkaniu w gabinecie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

12:33

W Sejmie ponownie zebrał się zarzšd Platformy Obywatelskiej, poseł Robert Kropiwnicki powiedział dziennikarzom, że celem spotkania jest narada przed kolejnym Konwentem Seniorów zaplanowanym na godz 13.

12:26

12:20

Wydaje się, że jest wola odroczenia posiedzenia Sejmu - powiedział dziennikarzom wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) w przerwie posiedzenia Konwentu Seniorów.

W jego ocenie odroczenie obrad zależy od tego, czy "PO będzie skłonna do tego, by zaprzestać nieregulaminowej okupacji sali plenarnej".

12:15

Na galerię sali posiedzeń Sejmu przed 12. próbowali się dostać m.in. senatorowie PO, w tym wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Galeria pozostaje zamknięta. Otwarcie galerii zaplanowane jest na 45 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

12:03

- Posiedzenie Sejmu rozpocznie się prawdopodobnie o godz. 14. - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz

12:00

Ogłoszona została godzinna przerwa w posiedzeniu Konwentu Seniorów - poinformował dziennikarzy szef klubu PO Sławomir Neumann.

11:53

11:46

Niemal co trzeci ankietowany uważa, że należy siłš usunšć parlamentarzystów opozycji, którzy blokujš salę plenarnš. Blisko połowa respondentów jest jednak przeciwna takiemu rozwišzaniu kryzysu parlamentarnego - pokazał sondaż SW Research dla „Rzeczpospolitej”.

11:44

Propozycja PO przerwy w obradach Sejmu oraz projekt uchwały ws. rozwišzania kryzysu budżetowego, to szansa dla PiS na legalne, zgodne z prawem wyjœcie z kryzysu parlamentarnego - przekonywał szef klubu Sławomir Neumann.

11:38

Nowoczesna liczy na to, że 34. posiedzenie Sejmu nie rozpocznie się w tym tygodniu i zostanie przesunięte na przyszły tydzień - powiedziała wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak (Nowoczesna).

11:31

Najlepiej byłoby powtórzyć głosowanie nad budżetem, ale to nierealne - ocenił lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

11:29

Politycy opozycji szukajš wyjœcia z twarzš z tej komedii, którš odgrywali trzy tygodnie - tak wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki odniósł się do propozycji klubów opozycyjnych rozwišzania kryzysowej sytuacji w Sejmie.

11:21

Dziennikarze będš mogli obserwować posiedzenie Sejmu z galerii sejmowej

11:20

11:17

Prezydium Sejmu nie udało się osišgnšć kompromisu w sprawie wyjœcia z kryzysu w polskim parlamencie - powiedział po posiedzeniu Prezydium wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

11:15

11:05

Proponujemy przerwę w obradach Sejmu do 18 stycznia oraz przedstawimy projekt uchwały ws. rozwišzania kryzysu parlamentarnego i budżetowego - poinformował lider PO Grzegorz Schetyna.

10:55

Od 1989 r. nie mieliœmy warunków tak sprzyjajšcych najgorszym tradycjom polskiego parlamentaryzmu. Czytaj więcej

10:50

Najprawdopodobniej Senat budżet przyjmie bez poprawek, zgodnie z rekomendacjš senackiej komisji budżetu i finansów publicznych - zapowiedział w Sygnałach Dnia marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

10:43

- Wierzę w to, liczę i apeluję do posłanek i posłów Nowoczesnej, żeby stanęli z nami na mównicy - mówi Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej

10:20

- Œcisłe kierownictwo PiS jest zafascynowane politykš „bez pardonu”, to jakaœ fascynacja radykalizmem w polityce - mówił w programie #RZECZOPOLITYCE Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

10:00

- Z jednej strony PO nie ma pomysłu poza blokowaniem Sejmy, z drugiej PiS nie chce się przesunšć ani o kawałek - mówi Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.

09:33

- Już wiemy co zrobimy. Myœlę, że będzie ujawnione to około godziny 12 - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Robert Kropiwnicki, poseł PO.

09:10

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oœwiadczył, że o godz. 12. otworzy 34. posiedzenie Sejmu na sali plenarnej.

09:00

Nie chcę używać Straży Marszałkowskiej, ale teoretycznie jest to możliwe, również możliwe jest inne miejsce posiedzenia Sejmu - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS).

08:54

- Mam wielkš nadzieję, że opozycja pójdzie po rozum do głowy i pozwoli nam spokojnie obradować - mówi szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa.

07:22

Kazimierz Marcinkiewicz komentował trwajšcy protest opozycji i spotkanie partyjnych liderów z Jarosławem Kaczyńskim. Zdaniem byłego premiera posłowie opozycji powinni kontynuować swoje działania. Czytaj więcej

ródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL