Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Europoseł PiS negatywnie zaopiniowany

Fotorzepa/Marian Zubrzycki
Kandydatura europosła PiS Janusza Wojciechowskiego do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) została negatywnie zaopiniowana przez komisję kontroli budżetowej PE. Podczas przesłuchania w komisji w centrum zainteresowania europosłów była jego niezależnoœć i stosunek do TK.

Jak poinformowało Ÿródło PAP w europarlamencie, w tajnym głosowaniu za kandydaturš polityka PiS opowiedziało się 9 eurodeputowanych, przeciw było 12, a 5 wstrzymało się od głosu. 

Wojciechowski zapowiadał podczas wtorkowego posiedzenia komisji kontroli budżetowej odejœcie z polityki, jeœli zostałby wybrany na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Europosłowie chwalili jego kwalifikacje, ale stawiali znak zapytania co do niezależnoœci. 

Rozmówca PAP powiedział, że politykowi PiS nie udało się rozwiać wštpliwoœci dotyczšcych jego niezależnoœci po ewentualnym powołaniu go na stanowisko. 

Wojciechowskiego pytano również o stosunek do opinii Komisji Weneckiej na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz czy jego zdaniem rzšd powinien opublikować orzeczenie Trybunału w tej sprawie. Polityk PiS nie odpowiedział jednak na to pytanie, wskazujšc, że jest to sprawa dotyczšca wewnętrznej sytuacji w Polsce. 

Mandat szeœciu członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) wygasa 6 maja. Wojciechowski został zgłoszony na jedno z tych stanowisk przez władze w Warszawie. Poza Polakiem negatywnie zaopiniowano również kandydatów ze Słowacji i Malty. 

"Moja aktywnoœć polityczna zostanie zakończona po ewentualnym wyborze do Trybunału. Będę w pełni niezależny. Byłem już sprawdzany w takiej sytuacji. Byłem niezależnym sędziš, niezależnym prezesem NIK. Nie będzie z tym problemu" - zapewniał Wojciechowski europosłów podczas przesłuchania. 

Deputowani nie kryli, że doœwiadczenie kandydata z Polski jest wystarczajšce do objęcia funkcji unijnego kontrolera, ale dopytywali, w jaki sposób zamierza on zapewnić własnš niezależnoœć, a także jak wyobraża sobie ochronę wartoœci europejskich w kontekœcie obecnej sytuacji w Polsce. 

"W jaki sposób sytuacja w Polsce będzie miała wpływ na pana zdolnoœć jako członka Trybunału do reprezentowania wartoœci europejskich i obrony reputacji UE?" - pytał Petri Sarvamaa z Europejskiej Partii Ludowej.

Obawy o niezależnoœć Wojciechowskiego wyrażała również socjalistka Ines Ayala Sender. "Nie chcę tego oceniać politycznie, bo nic nie jest biało-czarne, ale pan osobiœcie krytykował opinię Komisji Weneckiej. Gdzie tu jest spełniane żšdanie dotyczšce niezależnoœci?" - pytała hiszpańska europosłanka. 

Julia Pitera z PO przypominała, że Wojciechowski jako aktywny bloger nie unikał mocnych słów i popierał radykalne rozwišzania. "Sugerował pan, że prezes Trybunału Konstytucyjnego może naruszać kodeks karny. Popiera pan ograniczenie władzy sšdowniczej" - wymieniała europosłanka. Przypominała też, że rzšd PiS odmawia opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o TK. 

Wojciechowski nie chciał jednak się do tego odnosić. "Nie komentowałem opinii Komisji Weneckiej. Szanuję decyzje polskiego Trybunału Konstytucyjnego, ale czasami mogę je krytykować" - mówił. Zaznaczył w tym kontekœcie, że wypowiadał się np. przeciwko orzeczeniu w sprawie uboju rytualnego. 

"Opowiada pan nam o uboju rytualnym, a nie chce pan zajšć stanowiska w sprawie tego, co pana partia robi dzisiaj w Polsce - ripostowała eurodeputowana PO Róża Thun. - Jest pan prominentnym, lojalnym członkiem PiS (...), mówi pan, że z dnia na dzień przestanie pan być politykiem. Czyli z dnia na dzień zmieni pan stosunek do niezależnoœci sšdownictwa?" - pytała. 

Jadwiga Wiœniewska (PiS) przepraszała innych członków komisji kontroli budżetowej, że muszš wysłuchiwać wypowiedzi dotyczšcych wewnętrznych spraw Polski. Zapewniała, że Wojciechowski to szanowany i ceniony w kraju człowiek. 

Swojego kolegę z frakcji brał w obronę również Ryszard Czarnecki, który mówił, że Wojciechowski ma bardzo wysokie kompetencje. "Chciałbym życzyć wszystkim kandydatom takiego przygotowania merytorycznego" - oœwiadczył.

Według informacji PAP uzyskanych ze Ÿródeł w PE, komisja kontroli budżetowej pytała kierownictwo europarlamentu o rozliczenia dotyczšce podróży Wojciechowskiego z poprzedniej kadencji. Po zakwestionowaniu w ubiegłym roku jego rozliczenia za bilety lotnicze Wojciechowski musiał zwrócić niecałe 4 tys. euro do kasy PE. "Ta sytuacja jest wyjaœniona i jednoznaczna. To po prostu były błędy popełnione przez biuro podróży, które mnie rozliczało" - zapewniał dziennikarzy polityk. 

Jak podkreœlał jeszcze przed decyzjš komisji w tej sprawie, gdyby europosłowie wydali o nim krytycznš opinię, zwróci się on do polskiego rzšdu, by rozważył wycofanie jego kandydatury. Decyzję ws. powołania członka ETO podejmujš państwa członkowskie w Radzie UE. Wczeœniej w kwietniu swojš opinię wyrazi cały PE.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL