Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

USA: Republikańscy senatorowie chcš zablokować wybór nowego sędziego Sšdu Najwyższego

AFP
Prezydent Barack Obama jeszcze nie mianował następcy zmarłego niedawno sędziego Sšdu Najwyższego USA Antonina Scalii, ale liderzy Republikanów w Senacie już wykluczyli zarówno przesłuchania, jak i głosowanie ws. tej kandydatury przed wyborami prezydenckimi.

Po spotkaniu z senatorami Partii Republikańskiej, liderzy republikańskiej większoœci w Senacie zapowiedzieli, że nie spotkajš się w osobš, którš Obama nominuje na następcę Sacalii. Republikańscy członkowie senackiej komisja ds. sšdownictwa opublikowali zaœ jednomyœlnie przyjęte oœwiadczenie, że nie zorganizujš jakiekolwiek przesłuchania w tej sprawie, niezależnie od tego kogo Obama nominuje.

Czytaj więcej

- Prezydent ma pełne prawo do mianowania kogoœ na to stanowisko. Czynišc tak, pogršży nasz naród w kolejnej gorzkiej i możliwej do uniknięcia walce. Niemniej wybór należy do niego i (może go podjšć) nawet, jeœli wie, że ta nominacja nigdy nie zostanie (przez Senat) zatwierdzona - powiedział z trybuny senackiej lider republikańskiej większoœci Mitch McConnell.

McConell wezwał Obamę, by ten ponownie rozważył zamiar zgłoszenia tej nominacji w roku wyborczym. - Prezydent może dokonać innego wyboru, pozwalajšc ludziom, by to oni zdecydowali (podczas listopadowych wyborów prezydenckich, które wskażš, kto powinien mianować nowego sędziego Sšdu Najwyższego) - powiedział. - Uważamy, że to Amerykanie powinni zdecydować, kto dokona nominacji, a nie prezydent "kulawa kaczka" (z ang. lame duce) - dodał inny wysokiej ranki republikanin w Senacie John Cornyn z Teksasu, używajšc terminu, który w waszyngtońskim żargonie oznacza prezydenta kończšcego mandat i nie posiadajšcego za sobš większoœci w Kongresie.

"New York Times" zwraca uwagę, że jest to precedens, by senatorowie z góry odmówili choćby spotkania z osobš nominowanš na tak wysoki urzšd w kraju.

Obama już w ubiegłym tygodniu, tuż po œmierci 79-letniego konserwatywnego sędziego Scalii, zapowiedział, że zgodnie z konstytucjš USA zamierza mianować nowego sędziego Sšdu Najwyższego USA. Jak dotšd nie ujawnił żadnego nazwiska. Wezwał Senat, by też zachował się zgodnie z konstytucjš i przeprowadził w sprawie tej nominacji "uczciwe przesłuchania i głosowanie". Jak dotšd tylko dwóch senatorów Partii Republikańskiej wyłamało się i zapowiedzieli, że sš gotowi głosować w sprawie nominacji: Mark Kirk z Illinois oraz Susan Collins z Maine.

Sprawa nominacji nowego sędziego budzi ogromne kontrowersje w USA i stała się głównym tematem w trwajšcej kampanii prezydenckiej. Może spowodować zmianę rozkładu sił w Sšdzie Najwyższym, w którym konserwatyœci mieli dotychczas przewagę nad liberałami. Scalia, mianowany na sędziego Sšdu Najwyższego w 1986 r., przez prezydenta Ronalda Reagana, był zdecydowanym konserwatystš i zwolennikiem dosłownej interpretacji konstytucji USA (był m.in. przeciwnikiem aborcji oraz obrońcš prawa do posiadania broni przez obywateli). Jeœli jego następcš zostałby pišty liberalny sędzia w liczšcym 9 członków Sšdzie Najwyższym, to wówczas liberałowie uzyskaliby większoœć. Ale amerykańskie media spekulujš, że Obama - by zwiększyć szansę na zatwierdzenie kandydatury przez Senat - może nominować kogoœ bardziej umiarkowanego i cieszšcego się powszechnym szacunkiem.

Sšd Najwyższy jest najwyższym organem w systemie sšdownictwa USA. Składa się z 9 sędziów, którzy sprawujš tę funkcję dożywotnio. Jest ostatecznš instancjš apelacyjnš nad wszystkimi sšdami federalnymi oraz nad sšdami stanowymi w sprawach dotyczšcych prawa federalnego. Rozpatruje też jako pierwsza i ostatnia instancja niektóre nieliczne sprawy. Sšd Najwyższy ma też ostateczny głos w interpretacji federalnego prawa konstytucyjnego. Sędziów Sšdu Najwyższego mianuje prezydent jednak Senat - obecnie kontrolowany przez Republikanów - musi zatwierdzić jego nominację.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL