Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Hashim Thaci prezydentem Kosowa

AFP
Parlament Kosowa wybrał wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Hashima Thaciego na prezydenta. Wczeœniej w proteœcie przeciwko jego kandydaturze deputowani opozycji użyli gazu łzawišcego, co poczštkowo uniemożliwiło głosowanie.

W trzeciej rundzie głosowania w liczšcym 120 deputowanych parlamencie Thaci otrzymał 71 głosów. Kadencja prezydenta Kosowa, który pełni głównie ceremonialnš rolę, trwa pięć lat.

Wczeœniej wybór prezydenta zakłóciła opozycja. W sali obrad parlamentu gaz rozpyliło dwóch opozycyjnych posłów pod koniec debaty, tuż przed pierwszš rundš głosowania. Wszyscy deputowani opuœcili salę, ale sesję wznowiono.

Posiedzenie parlamentu rozpoczęło się rano, mimo manifestacji przed gmachem Zgromadzenia Kosowa, gdzie od œrody obozujš tysišce zwolenników opozycji. "Precz!", "Precz z Hashimem!" - skandowali manifestujšcy w pełnym deszczu przed siedzibami parlamentu i rzšdu, pilnowanymi przez około 200 policjantów. W stronę parlamentu poleciały koktajle Mołotowa. Od wtorku przedstawiciele kosowskiej opozycji rozbijali namioty przed siedzibš rzšdu w Prisztinie, protestujšc przeciwko umowie o normalizacji stosunków z Serbiš i umowie granicznej z Czarnogórš.

 

W latach 1998-1999 Thaci jako przywódca Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) walczył o niepodległoœć tej ówczesnej prowincji Serbii. Jako prezydent ma się zajmować specjalnym sšdem ds. zbrodni wojennych ustanowionym w zeszłym roku. Będš w nim zasiadać międzynarodowi sędziowie i prokuratorzy, by osšdzić albańskš partyzantkę kosowskš za zabójstwa cywilów, głównie Serbów, zaraz po zakończeniu w 1999 roku wojny.

Thaciego wymienia raport Rady Europy z 2010 roku, oskarżajšcy przywódców nieistniejšcej już UCK o œmierć setek Serbów, Romów i Albańczyków podejrzewanych o współpracę z Serbami.

Zamieszkane głównie przez ludnoœć albańskš Kosowo proklamowało niepodległoœć w 2008 roku przy poparciu Zachodu i po atakach lotnictwa NATO, które miały na celu położenie kresu przeœladowaniom Albańczyków przez siły serbskie. Serbia nie uznała niepodległoœci Kosowa i nadal uważa je za swojš prowincję. Niepodległoœć Kosowa uznało natomiast ponad 100 krajów, w tym USA i większoœć państw UE.

W 2013 roku Kosowo i Serbia podpisały przy poœrednictwie Unii Europejskiej porozumienie o normalizacji stosunków, które umożliwiło Serbii podjęcie starań o członkostwo w UE.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL