Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

"Die Welt": Niemcy sš izolowane w UE

AFP
Polityka imigracyjna sprawiła, że Niemcy po raz pierwszy od powstania Unii Europejskiej znalazły się w izolacji - pisze "Die Welt". Kanclerz Angela Merkel ponosi odpowiedzialnoœć za ten stan rzeczy - krytykuje w "Die Welt" Jacques Schuster.

Publicysta wspomina o niedawnej decyzji Austrii, która postanowiła wprowadzić roczny limit uchodŸców, i zaznacza, że Merkel bardzo krytycznie oceniła ten krok rzšdu w Wiedniu jako "posunięcie niedobre dla Europy".

"Gniew Angeli Merkel jest jak najbardziej zrozumiały. Kanclerz straciła swojego ostatniego sojusznika w gronie europejskich szefów rzšdów" - pisze komentator "Die Welt".

Jego zdaniem "Niemcy sš obecnie osamotnione", z wyjštkiem, jak dodaje, "hałasujšcego autora interwencji parlamentarnych w osobie szefa Parlamentu Europejskiego (Martina Schulza), który próbuje zagłuszyć swój ograniczony wpływ dudnišcš siłš dŸwięku".

Schuster przewiduje, że w przyszłoœci Merkel będzie miała jeszcze więcej trudnoœci ze skłonieniem partnerów do wspierania jej europejskiej polityki. "Ale co to znaczy europejska?" - pyta komentator.

"Pomiędzy Renem a Odrš oraz Bałtykiem i Jeziorem Bodeńskim od wielu lat rozpowszechniony jest urojony poglšd, że europejskie jest wszystko to, co odpowiada niemieckim interesom. Kto ma inny poglšd, temu przyczepia się łatkę rzekomego nacjonalisty" - pisze Schuster. "Czy poglšdy Berlina w kwestii uchodŸców sš bardziej europejskie niż stanowisko Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Polski, Austrii czy Węgier?" - zastanawia się.

Komentator zwraca uwagę, że "wspólne stanowisko europejskie istnieje przecież od dawna". "Do Unii Europejskiej należy 28 krajów, większoœć z nich może zgodzić się na bardzo ograniczony dostęp uchodŸców i ostrzejsze kontrole granic, a tylko jeden kraj, Niemcy, sprzeciwia się temu" - czytamy w "Die Welt".

27 państw uważa swojš politykę za dobrš dla zachowania stabilnoœci UE, a politykę niemieckš za "moralnie przesadnš i szkodliwš dla UE". "Czy postawa większoœci jest antyeuropejska, a Niemców europejska?" - pyta Schuster.

Upór Merkel doprowadził jego zdaniem do sytuacji, której starali się unikać wszyscy niemieccy szefowie rzšdów od pierwszego kanclerza RFN Konrada Adenauera. "Po raz pierwszy od wejœcia w życie Traktatów Rzymskich 25 marca 1957 roku Niemcy sš w sojuszu europejskim osamotnione" - pisze niemiecki dziennikarz.

Jako jedno z wiodšcych mocarstw europejskich Niemcy zdaniem Schustera "majš obowišzek utrzymania i wzmacniania Unii Europejskiej". Muszš też stale zabiegać o pozyskiwanie większoœci dla swojej polityki. Powinny też być w stanie skorygować swój kurs, gdy napotkajš szeroki sprzeciw" - konkluduje publicysta.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL