Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Napięcie wokół Republiki Serbskiej

Aleksandar Vučić. Fot. Zoran Žestić/ lic. CC BY-SA 4.0
Wikimedia Commons
Premier Serbii zapowiedział udział w corocznych obchodach rocznicy powstania Republiki Serbskiej, mimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Boœni i Hercegowiny o niekonstytucyjnoœci tego œwięta.

Aleksandar Vučić o swojej decyzji poinformował w œrodę. Warto przypomnieć, że w połowie grudnia zachodni dyplomaci skrytykowali rzšd Republiki Serbskiej, będšcej częœciš Boœni i Hercegowiny, po tym jak ogłosił on zawieszenie współpracy z wymiarem sprawiedliwoœci kraju. We wspólnym piœmie ambasady USA, Unii Europejskiej i Biuro Wysokiego Przedstawiciela przypominały, że podmiot (Republika Serbska) nie ma prawa do rezygnacji z krajowej jurysdykcji.

Dwa tygodnie wczeœniej, Wysoki Przedstawiciel Valentin Inzko wezwał przywódców boœniackich Serbów do zaakceptowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, uznajšcego coroczne œwięto upamiętniajšce założenie Republiki Serbskiej za niezgodne z konstytucjš.

Biuro Wysokiego Przedstawiciela w Boœni i Hercegowinie zostało utworzone w 1995, zaraz po zawarciu porozumienia w Dayton. Jego likwidacji od kilku lat domaga się Rosja.

Trybunał stwierdził, że œwięto dyskryminuje inne grupy etniczne zamieszkujšce Republikę Serbskš. "Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Boœni i Hercegowiny muszš być przestrzegane przez wszystkich. Od czasu utworzenia jest on częœciš porozumienia pokojowego, podpisanego w Dayton w 1995 roku przez Serbów, Boœniaków i Chorwatów" -  pisał wówczas Wysoki Przedstawiciel.

Coraz częœciej mówi się o rozpadzie Boœni i Hercegowiny. Postawa Serbii i jej premiera może temu sprzyjać. Jednak oddzielenie się Republiki Serbskiej od reszty BiH może skutkować kolejnš wojnš. W regionie zdominowanym przez Serbów, mieszka bowiem 20-proc. mniejszoœć boœniacka.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL