Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pogoda

IMGW: ostrzeżenia dla jedenastu województw w zwišzku z burzami i opadami

Pixabay
Od pištkowego popołudnia do sobotniego poranka dla jedenastu województw prognozowane sš intensywne opady i burze. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB.

Wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia (ostrzeżenie najsłabsze w trzystopniowej skali) obowišzujš w województwach: opolskim, małopolskim, œwiętokrzyskim, œlšskim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniej częœci woj. mazursko-warmińskiego i zachodniej i północnej woj. mazowieckiego oraz drugiego stopnia dla woj. dolnoœlšskiego.

Ostrzeżenia dotyczš wstšpienia intensywnych opadów deszczu oraz burz z gradem. Te drugie prognozowane sš w woj. œwiętokrzyskim, œlšskim i małopolskim.

IMGW wydało również ostrzeżenia hydrologiczne dla trzech województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego - pierwszego stopnia i dla dolnoœlšskiego - drugiego stopnia.

W przypadku woj. mazurskiego i pomorskiego prognozowany jest wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwoœciš przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie obowišzuje od pištkowego wieczora do niedzielnego poranka.

W zlewniach górnej Warty, Prosny, Neru w woj. łódzkim prognozowane sš gwałtowne wzrosty stanów wody, zwłaszcza na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych. Lokalnie możliwe sš przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie obowišzuje od pištkowego popołudnia do sobotniego poranka.

Ostrzeżenie hydrologiczne dla woj. dolnoœlšskiego obowišzuje do sobotniego poranka. Prognozowane sš wzrosty stanu rzek od 60 do 80 cm. "Na rzekach, szczególnie górskich i podgórskich, mogš zostać przekroczone stany ostrzegawcze" - informuje IMGW.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL