Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pogoda

Włochy: Stan kryzysowy w Apulii z powodu intensywnych opadów śniegu

AFP
W regionie Apulia na południu Włoch ogłoszony został stan kryzysowy z powodu dotkliwego ataku zimy. Dekret w tej sprawie podpisał przewodniczšcy władz regionalnych. Straty w rolnictwie w wyniku œnieżyc i mrozów szacuje się na ponad 100 mln euro.

Na mocy dekretu szefa władz Apulii Michele Emiliano stan kryzysowy wprowadzono na całym terytorium regionu. Natychmiast wyasygnowano też pierwszš transzę funduszy w wysokoœci 1,5 mln euro na usuwanie skutków zimy.

Polityk zastrzegł zarazem, że jeœli w zwišzku z tš sytuacjš konieczna będzie interwencja państwa na szerszš skalę, władze zwrócš się do włoskiego rzšdu o ogłoszenie stanu kryzysowego, co umożliwi uruchomienie dalszej pomocy finansowej.

Rolniczy zwišzek Codiretti podał, że według wstępnych szacunków straty na wsiach sięgajš co najmniej 110 mln euro. Kwota ta na pewno wzroœnie - podkreœlono w komunikacie regionalnego oddziału zwišzku.

Całkowitemu zniszczeniu uległy uprawy póŸnych mandarynek. W prowincji Taranto mróz wyrzšdził nieodwracalne szkody w uprawach pomarańczy - poinformowali rolnicy. Odnotowano też poważne straty w uprawach winogron i oliwek. Takiej katastrofy nie można było przewidzieć - twierdzi organizacja.

Tak ostra zima to w tych stronach na południu Włoch wyjštkowa rzadkoœć. Na polach rolnicy zbierajš spod œniegu warzywa, by je uratować. Ceny warzyw, których Apulia jest krajowym zagłębiem, wzrosły tam na targach dwukrotnie.

Bardzo trudna sytuacja utrzymuje się w rejonie stolicy regionu, Bari, gdzie leży œnieg, a wiele dróg jest oblodzonych. W mieœcie Lecce zamknięte sš szkoły.

W Apulii doszło do awarii wodocišgów i ogrzewania, sš kłopoty z wodš pitnš. Do mieszkańców kierowane sš apele o oszczędzanie wody. Jednym z popularniejszych œrodków transportu na wielu zasypanych œniegiem drogach, także na obrzeżach miast, sš traktory.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL