Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Wyrok NSA: jak pomniejszyć podatek od spadków i darowizn

123RF
Można pomniejszyć wartoœć spadku o wydatki zwišzane z leczeniem i opiekš nad spadkodawcš, ale trzeba mieć dowód, że płaciło się z własnej kieszeni.

Dziœ wartoœciš spadku i wysokoœciš podatku od niego nie muszš się martwić co do zasady jedynie osoby dziedziczšce po najbliżej rodzinie. Dla zerowej grupy podatkowej po spełnieniu pewnych warunków przewidziano pełne zwolnienie z opodatkowania.

Dla spadkobierców z dalszej rodziny, a także tych, którzy nie spełnili warunków skorzystania ze zwolnienia dla najbliższej rodziny, liczy się każda złotówka mniej do opodatkowania. Żeby jednak np. wydatki zwišzane z opiekš w ostatnich dniach życia spadkodawcy pomniejszyły wartoœć schedy do opodatkowania, nie wystarczy gołosłowne oœwiadczenie. Przekonała się o tym podatniczka, której sprawš zajšł się w pištek Naczelny Sšd Administracyjny.

Duża scheda

Kobieta w 2012 r. na podstawie testamentu odziedziczyła spadek. Zmarły nie należał do jej najbliższej ani nawet dalszej rodziny, bo zeznanie podatkowe złożyła według III grupy podatkowej, do której należš inne osoby. Tu danina jest najwyższa, a spadek był niebagatelny, bo był wart ponad 2,8 mln zł. Po odliczeniu niewielkiej kwoty wolnej od podatku (4902 zł) dla III grupy do zapłaty wyszło grubo ponad pół miliona złotych. Zaczęła się walka o zbicie tego, co należy się fiskusowi. Gdy fiskus wyliczył daninę, podatniczka zarzuciła, że wartoœć spadku została zawyżona. Skorygowała swojš pierwotnš deklarację o długi, ciężary i nakłady, wœród których wykazała dwa wykonane zapisy po 100 tys. zł oraz ponad 85 tys. zł wydatków zwišzanych ze zmarłym.

Fiskus pienišdze wydane na zapisy, pogrzeb i pomnik na cmentarzu odjšł od spadku, ale o pomniejszeniu go o wydatki na łóżko i materac, na pielęgniarki i hospicjum oraz bieżšcš opiekę nad zmarłym z trzech lat oraz podatek od nieruchomoœci nie chciał słyszeć. Co prawda zgodził się, że do długów i ciężarów spadku zalicza się koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, ale tylko gdy nie zostały pokryte za jego życia i z jego majštku. Z ustaleń fiskusa wynikało zaœ, że w okresie od 15 stycznia 2008 r. do œmierci w 2012 r. spadkodawca dysponował prawie 2,5 mln zł w gotówce. Zaœwiadczenia bankowe wskazywały, że w tym czasie z konta ubyło 300 tys. zł. Taka kwota w ocenie urzędników była wystarczajšca na pokrycie wszelkich potrzeb zwišzanych z utrzymaniem jednej chorej osoby.

Kobieta nie zgadzała się z takš ocenš sytuacji. Tłumaczyła, że stan zdrowia zmarłego nie pozwalał mu na samodzielne zajmowanie się swoimi finansami. Ona nie mogła nimi zarzšdzać, bo nie miała pełnomocnictwa do konta.

Ta argumentacja nie przekonała Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie. Uznał, że skarżšca nie przedstawiła dowodów na to, że to ona poniosła wydatki. Zauważył, że faktura za łóżko została wystawiona na nazwisko zmarłego. Dowodem na to, że to skarżšca za nie zapłaciła, mógłby być np. wycišg z jej rachunku. Samo podpisanie przez skarżšcš umowy z domem opieki też nie wystarczyło bez potwierdzenia wpłat.

Choćby pokwitowanie

Do swoich racji skarżšcej nie udało się też przekonać NSA. To prawda, jak zauważył sędzia NSA Tomasz Zborzyński, że kwestie zwišzane z wykazaniem wydatków na opiekę nad zmarłym pomniejszajšcych spadek jest trudne. Niemniej spadkobierca, który się na nie powołuje, powinien posiadać dowody typowe dla tego rodzaju wydatków. Majš to być dokumenty, niekoniecznie faktury, ale co najmniej pokwitowania na nazwisko spadkobiercy. Tych skarżšca nie przedstawiła. Wyrok jest prawomocny. Š?

Sygnatura akt: II FSK 44/16

Opinia

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

Przepisy pozwalajš spadkobiercy na uwzględnienie w podstawie opodatkowania kosztów leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy. Spadkobierca musi jednak wykazać nie tylko, że koszty te zostały poniesione, ale także sfinansowane z jego majštku. Najłatwiej to udowodnić, gdy płatnoœci sš dokonywane z rachunku bankowego spadkobiercy. Inna możliwoœć to przedstawienie pokwitowań wystawionych na nazwisko spadkobiercy. Organy podatkowe majš obowišzek zbierania wszelkich dowodów, w tym korzystnych dla podatnika, ale zwykle nawet nie wiedzš, gdzie ich szukać. Podatnik powinien więc wykazywać inicjatywę w przeprowadzaniu dowodów, np. przedstawiać dokumenty albo wnosić o przesłuchanie œwiadków potwierdzajšcych jego stanowisko.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL