Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Uber, BlaBlaCar, Airbnb - we wrześniu UE zajmie się opodatkowaniem tego typu usług

Bloomberg
Ministrowie finansów UE będš we wrzeœniu rozmawiać o opodatkowaniu takich usług jak serwis wynajmu mieszkań Airbnb. KE zapowiedziała w czwartek, że przygotuje swój wkład do dyskusji. Wspólnš inicjatywę w tej sprawie zapowiadajš Francja i Niemcy.

Temat nie jest zupełnie nowy w UE. W czerwcu Parlament Europejski przyjšł rezolucję, wzywajšc KE do stworzenia konkretnych przepisów regulujšcych usługi oferowane w ramach tzw. gospodarki dzielenia się, typu Airbnb czy Uber. Europosłowie bardziej jednak niż na podatki zwracali uwagę na stronę konsumenckš wskazujšc, że klienci korzystajšcy z usług za poœrednictwem platform powinni być chronieni jak w przypadku każdej innej transakcji.

Komisja Europejska do tej pory patrzyła przychylnym okiem na usługi tzw. ekonomii dzielenia się. Bruksela nie zdecydowała się na przygotowanie unijnych przepisów, ale w ubiegłym roku wydała wytyczne dla państw członkowskich dotyczšce regulacji tego sektora. Według KE innowacyjne usługi ekonomii dzielenia się (ang. sharing economy albo collaborative economy) mogš korzystnie wpłynšć na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w UE, o ile będš regulowane i rozwijane w odpowiedzialny sposób.

Szybki rozwój tego sektora zwišzany jest z nowymi technologiami. Najbardziej znanym przykładem jest UberPOP, czyli aplikacja kojarzšca ludzi chcšcych odpłatnie wyœwiadczyć usługę przewozu oraz jej odbiorców. Inne przykłady to BlaBlaCar, czyli serwis łšczšcy kierowców dysponujšcych wolnymi miejscami w aucie z osobami szukajšcymi transportu, albo Airbnb, umożliwiajšcy wynajęcie pokoju, mieszkania czy domu.

Skala tych usług jest już na tyle duża, że na potencjalne korzyœci podatkowe łakomym okiem patrzš ministrowie finansów. W czwartek rzeczniczka KE Venessa Mock poinformowała, że dyskusja w tej sprawie z udziałem KE i szefów resortów finansów państw członkowskich odbędzie się we wrzeœniu w Tallinie.

"Podatki sš skomplikowane. To temat, który wymaga jednomyœlnoœci w UE, dlatego nie możemy wchodzić w nowy obszar taki jak ten bez odpowiedniej refleksji. I teraz zajmujemy się tš refleksjš w sprawie najlepszego podejœcia do opodatkowania cyfrowej gospodarki" - zaznaczyła Mock.

Zniecierpliwienie obecnym stanem rzeczy wyraził w œrodę francuski minister finansów Bruno Le Maire, który mówił, że sytuacja podatkowa platform cyfrowych jak Airbnb jest we Francji "nie do zaakceptowania". "Platformy te osišgajš dziesištki milionów euro obrotu, a do budżetu Francji wpływa z tego zaledwie kilkadziesišt tysięcy euro" - powiedział cytowany przez AFP minister.

Zapowiedział, że we wrzeœniu Paryż wraz z Berlinem przedstawiš inicjatywę w tej sprawie, by problem został rozwišzany na poziomie europejskim. Jak mówił, chciałby, aby francusko-niemiecki projekt stał się propozycjš KE, którš mieliby omówić na grudniowym szczycie przywódcy państw UE.

Platformy, o których mowa, bardzo często majš swojš siedzibę w Irlandii, gdzie mogš liczyć na bardzo niskie podatki.

Unijny komisarz ds. gospodarczych Pierre Moscovici ocenił w œrodę, że poziom podatków, jaki we Francji płaci Airbnb, jest "szokujšcy". Według tamtejszego ministerstwa finansów platforma zapłaciła mniej niż 100 tys. euro podatków w 2016 roku nad Sekwanš, podczas gdy w tym czasie z jej usług skorzystało ponad 10 mln Francuzów.

Moscovici opowiedział się za tym, by kraje UE raczej uzgodniły wspólnš bazę podatkowš niż harmonizowały stawkę podatkowš, jakš płacš firmy. We Francji jest ona szczególnie wysoka, bo wynosi 33 proc., tymczasem w Irlandii jest to 12,5 proc., choć sš przykłady dużych, globalnych firm, które płaciły w tym kraju efektywnie dużo niższš stawkę.

W ubiegłorocznych wytycznych dla unijnych stolic KE stwierdziła, że zarówno platformy internetowe, jak i osoby œwiadczšce usługi ekonomii dzielenia się powinny płacić podatki na równi z innymi uczestnikami rynku, w tym podatki dochodowe, podatki od działalnoœci gospodarczej oraz VAT. KE zachęcała państwa unijne do upraszczania i wprowadzania jaœniejszych regulacji podatkowych dla tego sektora.

Według ubiegłorocznych szacunków KE dotyczšcych 2015 roku, platformy internetowe i usługodawcy w sektorze ekonomii dzielenia się łšcznie osišgnęli dochód brutto w wysokoœci 28 mld euro, dwa razy większy niż rok wczeœniej. Co szósty mieszkaniec UE przynajmniej raz korzystał z usług tego sektora, a ponad 5 proc. takš usługę oferowało.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL