Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Od ciężarówki z L należy się podatek od środków transportu

Fotorzepa/Jakub Ostałowski
Pojazdy do nauki jazdy, choć dodatkowo wyposażone, nie majš charakteru specjalnego i nie sš zwolnione z daniny od œrodków transportowych.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš podatnika, który spierał się z samorzšdowš skarbówkš o zwolnienie z podatku od œrodków transportowych za lata 2009–2013.

Mężczyzna był właœcicielem kilkunastu pojazdów – ciężarówek, autobusów i naczep, które służyły do nauki jazdy. Uważał, że nie sš one œrodkami transportowymi i nie podlegajš opodatkowaniu, bo służš wyłšcznie celom dydaktyczno-szkoleniowym.

Prezydenta miasta nie przekonały jednak te tłumaczenia. Jego zdaniem podatnik jest właœcicielem œrodków transportowych, które nie sš ponadto pojazdami specjalnymi. W konsekwencji nie podlegajš zwolnieniu z podatku od œrodków transportowych zawartemu w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnik nie dawał za wygranš. W odwołaniu, a potem w skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego przekonywał, że jego flota to pojazdy przystosowane do wykonywania specjalnej funkcji, czego dowodem sš adno...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL