Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Zmiana zasad rozliczania kosztów autorskich w PIT

123RF

Samir Kayyali, doradca podatkowy z Kancelarii Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe

Rz: Jak od 2018 r. w ustawie PIT zmieniš się zasady opodatkowania twórców zwłaszcza w zakresie tzw. preferencyjnych kosztów autorskich?

Samir Kayyali: Główna zmiana polega na tym, że 50-proc. koszty uzyskania przychodów nie będš dotyczyły wszystkich osób, które zbywajš prawa majštkowe do utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, czyli do pewnego przejawu działalnoœci twórczej o zindywidualizowanym charakterze. Będš dotyczyć œciœle wymienionych zawodów i branż, w szczególnoœci będš to branże: architektoniczna, badawczo-rozwojowa, artystyczna czy publicystyczna. Do końca 2017 r. ustawodawca nie zawężał kręgu beneficjentów tej preferencji w ten sposób.

Kto na zmianach zyska, a kto straci?

Z całš pewnoœciš stracš osoby, które sš twórcami, ale ustawodawca od 2018 r. nie uwzględnił ich w wykazie „preferowanych zawodów". Będš to np. graficy komputerowi, tłumacze, projektanci budowlani czy doradcy sporzšdzajšcy specjalistyczne opinie, np. prawne.

Wydaje się jednak, że mogš zyskać np. wykładowcy. Dotychczas problemy dotyczyły tego, czy wykładowca wielokrotnie prezentujšc podobny wykład nie wykonuje umowy zlecenia, co miało istotne znaczenia również dla ZUS. Po zmianach, wykładowcom łatwiej będzie stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów, choć wštpliwoœci z pewnoœciš będš się pojawiać w poszczególnych przypadkach.

Czy sama nazwa zawodu ma znaczenie? Co gdy osoba fizyczna, wykonujšc pewne okreœlone czynnoœci zwieńczone okreœlonym rezultatem, według umowy będzie nazywała się np. artystš, a w rzeczywistoœci tak nie będzie?

To jest problem uniwersalny. Liczy się oczywiœcie nie nazwa stanowiska, zawodu, ale faktyczny charakter działalnoœci. Organy podatkowe każdorazowo będš mogły prowadzić postępowanie dowodowe, które będzie miało na celu ocenę, czym faktycznie zajmuje się dana osoba, jaki jest rezultat jej działań. Gros podatników z pewnoœciš będzie korzystać z interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, by bezpiecznie stosować nowe zasady opodatkowania.

Czy będš jeszcze jakieœ istotne zmiany, np. dotyczšce limitów?

Tak, zmieni się limit kosztów podatkowych. Do końca 2017 r. koszty podatkowe równe sš, co do zasady, 50 proc. przychodu pomniejszonego o składki ZUS, ale nie więcej niż 1 górnej granicy pierwszego progu podatkowego, tj. 42 764 zł. Od 2018 r. limit ten będzie dwukrotnie wyższy i będzie wynosił 85 528 złotych. Jest to pozytywne rozwišzanie dla wszystkich, których obejmš nowe zasady opodatkowania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL