Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Opodatkowanie liniowym PIT nie wyklucza rozliczenia z małżonkiem - wyrok WSA

123RF
Przedsiębiorca, który wybrał podatek liniowy, ale zawiesił działalnoœć i na niej nie zarabiał, mógł się rozliczyć wspólnie z żonš.

Czy przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie liniowym PIT, może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem? Może, jeżeli zawiesił działalnoœć i nie zarobił na niej ani grosza. Mimo uporu fiskusa potwierdził to ostatnio Wojewódzki Sšd Administracyjny w Poznaniu.

Firmowe kłopoty

Sprawa dotyczyła rocznego PIT za 2014 r. Podatnik swoje przychody z działalnoœci wykonywanej osobiœcie oraz z praw autorskich rozliczył z niezarabiajšcš żonš, korzystajšc z preferencji przewidzianej dla małżonków. I tu zaczęły się schody. Okazało się, że mężczyzna był też przedsiębiorcš. Rejestrujšc firmę w 2006 r., do jej opodatkowania wybrał liniowy PIT. Do jej wykreœlenia z rejestru w listopadzie 2015 r. nie zmieniał oœwiadczenia o formie opodatkowania. A skoro tak, to nie mógł za 2014 r. rozliczyć się wspólnie z żonš, bo jest to wykluczone u podatników, do których zastosowanie ma m.in. przepis o liniowym PIT. Podatnik poczštkowo zmienił swoje rozliczenie, ale szybko zlikwidował korektę. Wyjaœnił, że w kwietniu 2013 r. zawiesił wykonywanie działalnoœci, a wobec jej niepodjęcia w cišgu 24 miesięcy jego firma została wykreœlona z rejestru. Skoro zaœ zawiesił firmę, w 2014 r. nie zarobił na niej ani grosza, to miał prawo inne przychody opodatkowane według skali podatkowej rozliczyć, korzystajšc z preferencyjnego, małżeńskiego PIT.

Fiskus był nieugięty. Upierał się, że już sam wybór liniowej stawki PIT dla przychodów firmy pozbawia możliwoœci wspólnego opodatkowania małżonków. I nie ma znaczenia, że podatnik zawiesił działalnoœć i nie uzyskał z niej przychodu.

Rację podatnikowi przyznał dopiero poznański WSA. Po gruntownej analizie przepisów zwrócił uwagę, że ani w spornym art. 6 ust. 8 ustawy o PIT, ani w żadnym innym przepisie ustawodawca nie stwierdził, że tym, którzy wybrali liniowy PIT, z zasady nie przysługuje prawo do łšcznego opodatkowania z małżonkiem.

WSA podkreœlił, że w okresie zawieszenia działalnoœci można uzyskać przychody zwišzane z okresem poprzednim. I to wyklucza wspólne rozliczenie.

Inny przypadek

Skarżšcy w 2014 r. nie miał jednak nawet możliwoœci uzyskania dochodu opodatkowanego liniowym PIT. Mógł więc inne swoje dochody rozliczyć w małżeńskim PIT. WSA nie krył, że sprawa nie jest oczywista. Potwierdza to stanowisko fiskusa oraz niejednolite orzecznictwo. Zdaniem sšdu wštpliwoœci należy jednak rozstrzygnšć na korzyœć podatnika. Wyrok nie jest prawomocny.

sygnatura akt: I SA/Po 837/17

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Opinia

Konrad Filip Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

Wyrok WSA w Poznaniu jest najlepszym przykładem na to, że wprowadzona w 2016 r. do ordynacji podatkowej zasada interpretowania wštpliwoœci na korzyœć podatnika w praktyce fiskusa zupełnie się nie przyjęła. Urzędnicy z uporem godnym lepszej sprawy nadal nie wštpiš w treœć przepisów, a jeœli już, to interpretujš je na swojš korzyœć. Tak też było w spornej sprawie i chwała sšdowi, że w trudnej i dwuznacznej sytuacji reguła interpretacyjna na korzyœć podatnika przeważyła. Nie ma się co łudzić. Przepisy w tej sprawie nie sš jasne, co pokazuje chociażby odmienne orzecznictwo przywołane przez sšd. Można tylko mieć nadzieję, że inne sšdy w przyszłoœci również spojrzš na problem oczami podatników.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL