Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Od 2018 r. nie trzeba płacić zaliczek na PIT niższych niż 1 tys. zł

Fotorzepa, Monika Zielska
Firmy z małymi dochodami rozliczš się z fiskusem dopiero po zakończeniu roku.

Ważna zmiana dla przedsiębiorców płacšcych skarbówce miesięczne bšdŸ kwartalne zaliczki na podatek dochodowy. Nie będš musieli tego robić, jeœli ich wysokoœć nie przekroczy 1 tys. zł.

Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, którzy liczš podatek według skali, jak i rozliczajšcych się stawkš liniowš. A także firm, które płacš CIT. Zmianę wprowadza nowelizacja z 27 paŸdziernika 2017 r. (DzU z 2017 r., poz. 2175).

Oczywiœcie przedsiębiorca, który chce płacić zaliczki poniżej 1 tys. zł, będzie mógł to robić. Wybór należy do niego. Ci, którzy nie odprowadzajš zaliczek w trakcie roku, muszš się liczyć z dopłatš podatku po jego zakończeniu.

Firmy, które majš wyższe dochody i wychodzš im wyższe niż 1 tys. zł zaliczki, będš je odprowadzać na dotychczasowych zasadach. Najłatwiej majš ci, którzy zdecydujš się na uproszczone. Płacš je przez cały rok w stałej wysokoœci (osoby fizyczne odliczajš tylko częœć składki zdrowotnej). Wylicza się je na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym w ubiegłym roku (lub dwa lata temu).

Czasami jednak wybierajšc uproszczonš formę rozliczenia, możemy sporo fiskusowi nadpłacić. Będzie tak wtedy, gdy dochód z poprzednich lat (od którego liczymy zaliczki) jest wyższy niż ten, który uzyskamy w bieżšcym roku. Nadpłatę odzyskamy dopiero po złożeniu zeznania rocznego. Dlatego warto przeliczyć, ile mniej więcej w danym roku zarobimy. Może się bowiem okazać, że lepsze sš zaliczki płacone od faktycznego dochodu.

Zwykłe zaliczki odprowadzamy co miesišc lub kwartalnie. Pierwszy wariant przysługuje wszystkim firmom, drugi małym podatnikom (w 2018 r. będzie nim przedsiębiorca, którego przychody liczone razem z VAT w 2017 r. nie przekroczyły 5 mln 176 tys. zł) i rozpoczynajšcym działalnoœć. Metoda kwartalna wydaje się korzystniejsza, rzadziej płacimy bowiem skarbówce i dłużej mamy pienišdze w firmie. Możemy też kompensować dochody i straty w tym okresie. Ci, którzy chcš zmienić sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy w danym roku, muszš poinformować o tym urzšd skarbowy do 20 lutego.

podstawa prawna: nowelizacja z 27 paŸdziernika 2017 r. DzU z 2017 r., poz. 2175

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL