Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

handel za granicš:budżet zarobi na pomyłkach firm

123RF
Podatnicy handlujšcy z zagranicš dostanš tylko trzy miesišce na bezkosztowe naprawienie błędu w rozliczeniach.

Wchodzšca w życie od 1 stycznia 2017 r. nowelizacja uszczelniajšca VAT spędza sen z powiek coraz większej grupie podatników. Eksperci nie majš wštpliwoœci, że to, co ma przykręcić œrubę oszustom, stanie się pułapkš dla uczciwych firm. Dostanš rykoszetem przy uszczelnianiu VAT, handlujšcy z zagranicš.

Problem dotyczy wewnštrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), ale i importu usług czy krajowych nabyć towarów i usług podlegajšcych opodatkowaniu przez nabywcę.

Jak wyjaœnia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, przed zmianš, gdy podatnik majšcy prawo do odliczenia rozliczył błędnie podatek należny i naliczony z tytułu czynnoœci podlegajšcych samoopodatkowaniu, a następnie po stwierdzeniu błędu je korygował, po prostu przenosił odpowiednie wartoœci do właœciwego okresu rozliczeniowego.

Pań...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL