Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Niższy podatek CIT dla firm, ale tylko małych i nowych

123RF
Spółki, które chcš skorzystać z obniżonego CIT i zapłacić 15, a nie 19 proc., mogš rozbić działalnoœć na częœci.

Od przyszłego roku spółki kapitałowe majšce do 1,2 mln euro przychodu rocznie płacić będš tylko 15-proc. podatek. Te z większymi obrotami zostajš na 19-proc. stawce. Z niższego CIT skorzystajš także rozpoczynajšcy działalnoœć.

– Obniżka podatku powinna zachęcić do zakładania nowych spółek z o.o. i akcyjnych – mówi Agnieszka Durlik, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

– Daje też spore możliwoœci tym, którzy już prowadzš działalnoœć – dodaje Konrad Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP. – Nawet jak ich przychody przekraczajš limit, mogš rozbić biznes na częœci, tak aby poszczególne spółki skorzystały z niższej stawki.

Dzierżawa majštku

Jak to zrobić? Doradcy podatkowi już znaleŸli sposoby choć fiskus częœciowo zabezpieczył się przed dzieleniem firm tylko po to, aby płacić niższy podatek.

– Niższej stawki nie da klasyczny podział spółki, o którym mówiš przepisy kodeksu spółek handlowych. Nie pomoże też utworzenie nowej, do której wniesiemy majštek w formie aportu. Ale możemy nowej spółce, która przejmie częœć naszej działalnoœci, ten majštek wydzierżawić albo po prostu sprzedać – wyjaœnia doradca podatkowy Tomasz Piekielnik.

Będš oszczędnoœci

Jakie to może dać oszczędnoœci? – Załóżmy, że spółka ma 6 mln zł przychodu i 3 mln zł dochodu. Rozbijajšc działalnoœć na częœci i płacšc niższy CIT, może zyskać 120 tys. zł. – wylicza Piekielnik.

– Dzielenie biznesu to nic nowego, robi się tak, aby ograniczyć ryzyko jego prowadzenia. Teraz dojdzie jeszcze argument podatkowy – mówi Konrad Turzyński. Dodaje, że dobrym rozwišzaniem będzie też wprowadzanie spółek kapitałowych do spółek osobowych.

– Jeœli założymy spółkę z o.o. i kupi ona udziały w spółce komandytowej od uzyskanego w niej dochodu, zapłaci 15-proc. podatek. Wspólnicy będšcy osobami fizycznymi musieliby zaœ odprowadzać 19-proc. PIT.

Limit 1,2 mln euro to obecnie 5 157 000 zł. Prawo do niższej stawki CIT w 2017 r. będzie więc miała spółka, której przychody w 2016 r. nie przekroczš tej kwoty. Zdaniem rzšdu z obniżki CIT może skorzystać prawie 400 tys. podatników. Ma to kosztować budżet około 270 mln zł. Koszty zostanš pokryte zyskami z uszczelnienia przepisów, m.in. dotyczšcych wymiany udziałów. Trzeba jš będzie ekonomicznie uzasadnić, inaczej fiskus uzna, że celem transakcji jest unikanie opodatkowania.

nowelizacja z 25 wrzeœnia 2016 r. (DzU z 27 wrzeœnia 2016 r., poz. 1550)

Uszczelnianie przepisów

Oprócz obniżki CIT dla małych i nowych spółek nowelizacja wprowadza też zmiany majšce uszczelnić przepisy. Przykładowo ekonomiczne uzasadnianie wymiany udziałów wykorzystywanej często w podatkowych optymalizacjach. Jeœli nie uda się tego zrobić, skarbówka uzna, że celem takiej transakcji jest unikanie opodatkowania. Trudniej też będzie o podatkowe korzyœci przy aportach majštku.

Z nowych przepisów wynika, że wnoszšcy aport będzie uzyskiwał przychód według wartoœci wkładu, a nie nominalnej wartoœci otrzymanych udziałów, tak jak jest teraz (o skutkach tej zmiany pisaliœmy w „Rzeczpospolitej" z 12 paŸdziernika).

Zdaniem Ministerstwa Finansów zyski z uszczelnienia przepisów majš pokryć straty budżetu spowodowane obniżkš CIT dla małych i nowych spółek.

ródło: Rzeczpolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL