Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Skóra i rękawice w kosztach informatyka-motocyklisty

AdobeStock
Przedsiębiorca dojeżdżajšcy do klientów motocyklem może rozliczyć wydatki na akcesoria oznaczone logo jego firmy.

Jeœli specjalistyczna odzież została kupiona na potrzeby działalnoœci gospodarczej i nie będzie wykorzystywana prywatnie, wydatki można zaliczyć do podatkowych kosztów. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystšpił o niš przedsiębiorca działajšcy w branży komputerowej. Zajmuje się m.in. sprzedażš, naprawš i konserwacjš sprzętu, doradztwem, zarzšdzaniem stronami internetowymi.

Na potrzeby działalnoœci gospodarczej wyleasingował motocykl. Jest mu potrzebny do wyjazdów do klientów. Ponieważ większoœć ma siedziby w mieœcie majšcym duże problemy komunikacyjne, dojazdy samochodem sš utrudnione. Lepszym œrodkiem transportu jest właœnie motocykl, zapewniajšcy sprawne i szybkie przemieszczanie się. Dodatkowy atut to niższe koszty eksploatacji (przykładowo paliwo czy ubezpieczenie).

Przedsiębiorca zainwestował też w akcesoria: kurtkę, spodnie, kask, rękawice, kamizelkę odblaskowš oraz kominiarkę. Zamierza je opatrzyć nazwš i logo swojej firmy, w sposób trwały i widoczny.

Czy wydatki na takie wyposażenie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorca twierdzi, że tak. Z dwóch powodów. Po pierwsze, specjalistyczna odzież i kask chroniš przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych. Po drugie, będš wykorzystywane tylko w działalnoœci gospodarczej. Opatrzenie ich logo firmy wyklucza użytek osobisty.

Co na to fiskus? Potwierdził, że korzystanie z motocykla pozwala na sprawne i szybkie poruszanie się po mieœcie. Przyznał też, że zakup specjalistycznej odzieży ma wpływ na bezpiecznš jazdę. Te dwie okolicznoœci nie przesšdzajš jednak, że wydatki sš kosztem uzyskania przychodów. Decyduje o tym przede wszystkim cel zakupu. Akcesoria muszš być nabyte wyłšcznie na potrzeby działalnoœci gospodarczej. Nie mogš służyć celom osobistym.

Czy ten warunek jest spełniony? Skarbówka uznała, że tak. Przedsiębiorca we wniosku o interpretację zapewnił bowiem, że ubiór zostanie oznaczony w widocznym miejscu logo i nazwš firmy. Utraci w ten sposób osobisty charakter.

Fiskus zastrzegł jednak, że zasadnoœć zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego.

numer interpretacji: 0115-KDIT3.4011. 250.2017.1.WM

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL