Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Podróże służbowe: zwrot za samolot i hotel bez PIT u pracownika - wyrok WSA

123RF
Firma finansujšca noclegi i przejazdy osobom pracujšcym u klienta nie musi naliczać im przychodu.

Dobra wiadomoœć dla pracodawców spierajšcych się ze skarbówkš o rozliczenie wyjeżdżajšcych na kontrakty pracowników. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie uznał, że pracownik, któremu firma zwraca pienišdze za samolot i hotel, nic dodatkowo na tym nie zarabia. Nie trzeba więc obliczać mu przychodu i pobierać podatku.

– Fiskus w tej sprawie już kilka razy zmieniał zdanie. Ostatnio twierdzi, że pracownik, któremu pracodawca finansuje przejazdy i noclegi w czasie pobytu u klienta, uzyskuje korzyœć majštkowš, którš trzeba opodatkować – mówi Piotr Œwiniarski, adwokat w kancelarii Mikulski & Partnerzy. – Powoduje to, że pracownicy płacš duży podatek naliczany od pieniędzy, których faktycznie nie dostajš (bo jest to zapłata za zakwaterowanie i dojazd, a nie pensja). Znacznie to obniża ich zarobki i powoduje, że wyjazd często staje się nieopłacalny.

Niekorzystne interpretacje

Przykładowo, fiskus niedawno uznał, że przychód majš delegowani do Niemiec i Holandii specjaliœci z branży budowlanej (m.in. monterzy i spawacze), którym pracodawca zapewnia przejazd i nocleg. Nie przysługuje im zwolnienie z PIT, ponieważ zdaniem skarbówki nie jest to podróż służbowa.

Podobnie było w sprawie spółki, która delegowała konsultanta do Singapuru. Było to niezbędne, aby wykonać usługę dla klienta. Pracodawca sfinansował przelot, noclegi, ubezpieczenie oraz koszty uzyskania wizy i innych dokumentów. Wszystkie te wydatki należy zsumować i naliczyć pracownikowi przychód – uznał fiskus. Jedyne co przysługuje, to zwolnienie na zakwaterowanie, jednak tylko do 500 zł miesięcznie (i z dodatkowymi warunkami).

Œwiadczenie w interesie pracodawcy

Sšd miał inne zdanie. Podkreœlił, że pracownik, realizujšc obowišzki u zagranicznego kontrahenta, działa w interesie pracodawcy. Aby je dobrze wykonać, konieczne jest poniesienie wydatków na przejazd czy nocleg. Ich sfinansowanie przez pracodawcę nie jest korzyœciš dla pracownika (sygn. III SA/Wa 3577/16).

– To słuszne stanowisko, pracownik nie jedzie przecież na kontrakt dla własnej przyjemnoœci, tylko w celu wykonywania służbowych obowišzków – mówi Krzysztof Jakubowski, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, ekspert Pracodawców RP.

– Skarbówka powinna w tej sprawie ustšpić, nie ma powodów, żeby utrudniać delegowanie pracowników za granicę. Firmy, które to robiš, majš wystarczajšco dużo zmartwień w zwišzku z planowanymi zmianami przepisów przez Komisję Europejskš – dodaje Krzysztof Jakubowski.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Aleksandra Kasińska-Skiba, doradca podatkowy, radca prawny,  menedżer w kancelarii FL Tax

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym okreœlono, jakie kryteria muszš być spełnione, aby zakwalifikować œwiadczenie dla pracownika jako jego przychód, fiskus w paru sprawach, np. imprez integracyjnych, ustšpił. Ale cišgle szuka podatku w innych miejscach, co pokazuje kwestia rozliczeń osób oddelegowanych do pracy, np. u kontrahenta. Warszawski WSA wyraŸnie jednak podkreœlił – jeœli skarbówka chce naliczyć przychód, przede wszystkim musi wykazać, że œwiadczenie jest przekazane w interesie pracownika, a nie pracodawcy. Czy finansowanie wydatków za przejazd i nocleg dla osoby wysłanej do klienta spełnia ten warunek? Nie, koszt jest bowiem ponoszony w interesie pracodawcy i w zwišzku z jego działalnoœciš. Trudno sobie wyobrazić, że pracownik ma sam ponosić koszty utrzymania podczas wykonywania służbowych obowišzków.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL