Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Bitcoin: jaki podatek trzeba płacić od wirtualnej waluty

123RF
Osoba sprzedajšca wirtualnš walutę płaci PIT według stawek 18 i 32 proc. Jest za to zwolniona z VAT.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów rozstrzygnęło, jak rozliczyć przychód ze sprzedaży wirtualnej waluty bitcoin (można za niš kupować i sprzedawać w internecie, bez potrzeby autoryzowania transakcji przelewem bankowym lub kartš kredytowš).

– Przychody z wymiany jednostek bitcoin na walutę (krajowš lub zagranicznš) co do zasady zaliczane sš do Ÿródła przychodu, jakim sš prawa majštkowe – wyjaœnił wiceminister finansów Piotr Nowak w odpowiedzi na interpelację poselskš nr 6655.

– W praktyce oznacza to, że osoba handlujšca cyfrowš walutš musi zapłacić podatek według skali, czyli według stawek 18 i 32 proc. Po zakończeniu roku składa zeznanie PIT-36 – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.

Dotychczas nie było to jasne, mimo iż bitcoin istnieje od 2009 r. Pojawiały się sprzeczne interpretacje rozliczania cyfrowej waluty. W niektórych fiskus twierdził, że od przychodu z handlu wirtualnymi walutami można płacić 3 proc. ryczałtu.

Ministerstwo wyjaœniło też kwestie rozliczenia VAT, w których także pojawiało się wiele sprzecznych interpretacji. Pomógł w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwoœci UE w sprawie C-264/14 Hedqvist. Trybunał wskazał w nim, że jedynym przeznaczeniem wirtualnej waluty bitcoin jest funkcja œrodka płatniczego, oraz że jest on akceptowany przez niektórych przedsiębiorców.

„Dla celów opodatkowania VAT bitcoin jest traktowany jak œrodek płatniczy i podlega zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Wyrok Hedqvist 264/2014 ma również to znaczenie, że w pewien sposób legitymizuje korzystanie z walut wirtualnych" – napisał wiceminister Nowak.

Ministerstwo podkreœla jednak, że brakuje powszechnie obowišzujšcej, legalnej definicji waluty wirtualnej (inaczej kryptowaluty lub waluty cyfrowej) – zarówno w prawie międzynarodowym, jak i krajowym. Rzšd realizuje program „Od papierowej do cyfrowej Polski". Grupa ekspertów analizuje różne aspekty zwišzane z tymi walutami, w tym zwišzane z ewentualnš regulacjš prawnš.

–Ministerstwo dostrzegło, że obrót wirtualnymi walutami staje się coraz popularniejszy i nie uniknie już odpowiedzi na pytania zwišzane z ich stosowaniem i rozliczeniem. Mimo iż stanowisko ministerstwa jest cennym wyjaœnieniem dla użytkowników bitcoinów, to niezbędne jest wprowadzenie prawnych regulacji dotyczšcych kryptowalut – mówi Grzegorz Grochowina.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL