Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Fiskus sprawdzi, skšd się wzięły wielkie straty podatników CIT

123RF
Ujemne wyniki wielu podatników w 2016 r. mogš spowodować nasilone kontrole. Kto jednak miał rzeczywiste straty, niech œpi spokojnie.

Opisane przez „Rzeczpospolitš" zjawisko znacznego zwiększenia strat podatników CIT w 2016 r. prawdopodobnie będzie miało skutki w działaniach administracji skarbowej. W oœwiadczeniu nadesłanym do naszej redakcji Ministerstwo Finansów daje do zrozumienia, że przypadki wykazywania strat będš analizowane, szczególnie pod kštem stosowania struktur optymalizacyjnych.

Pod kreskš bez przekrętów

Taka zapowiedŸ nie dziwi, zwłaszcza że już w ubiegłych latach urzędy skarbowe szczególnie intensywnie kontrolowały podatników, którzy wykazujš duże straty. Teraz jednak, wobec znacznego skoku wykazanych strat (z 40,8 mld zł w 2015 r. do 55,4 mld zł w 2016 r.), urzędy mogš być jeszcze bardziej wyczulone na ujemny wynik firm.

Jeœli jednak takie kontrole rzeczywiœcie ruszš, to wcale nie musi się to skończyć przysporzeniem pieniędzy budżetowi państwa. Tak twierdzi Grzegorz Maœlanko, radca prawny i partner w Grant Thornton. Zauważa bowiem, że w wielu branżach w ubiegłym roku rzeczywiœcie mogło dojœć do strat, a nie do kreatywnej księgowoœci.

– Ci podatnicy, u których straty da się ekonomicznie uzasadnić, nie majš się czego obawiać. Niemniej w praktyce udowadnianie urzędowi skarbowemu tych ekonomicznych powodów bywa trudne – przestrzega Maœlanko.

Choć MF nie wyklucza, że większe straty mogły być efektem nasilonych optymalizacji u niektórych podatników (patrz ramka), to częœć ekspertów wskazuje, że przyczyny mogš być inne. Rafał Trzeciakowski, ekonomista w fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, przypomina, że firmy mogš w pełni legalnie rozliczać poniesione straty przez pięć kolejnych lat. W 2016 r. można było więc zaobserwować np. rozliczenie strat z okresu spowolnienia w latach 2012–2013 – twierdzi ekspert.

Także Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, upatruje przyczyny tak wysokich strat w sytuacji niektórych sektorów, w tym górnictwa i energetyki.

– Pozostaje dodać do strat netto te generowane przez upadajšce SKOK – dodaje ekspertka.

Grzegorz Maœlanko uważa, że straty mogły powstać np. w budownictwie, meblarstwie, transporcie czy hutnictwie.

– Do tego może się dokładać rosnšca liczba upadłoœci, bo w 2016 r. zakończyło się ok. 600 takich postępowań – przypomina ekspert.

Jak ucierpiał budżet

Może się zatem okazać, przynajmniej w częœci firm, że nie dojdzie do domiaru podatku, a tym samym – powiększania dochodów budżetu. Zresztš Ministerstwo Finansów uważa, że wyższe straty w 2016 r. nie musiały się bezpoœrednio przełożyć na zmniejszenie dochodów. Jak wyliczyliœmy, skok strat mógł wywołać dodatkowy ubytek w budżecie na 2,8 mld zł. Jednak, jak twierdzi resort, takie wyliczenie nie ma odzwierciedlenia w ekonomicznych realiach.

„Zwracam uwagę na błšd w założeniu, że np. pogłębienie straty w firmie ma taki sam skutek z punktu widzenia dochodów budżetu jak spadek zysku" – napisał Łukasz Œwierżewski, rzecznik MF.

Sprawdzimy optymalizacje

Fragment oœwiadczenia rzecznika:

„Odnotowany w statystykach CIT wzrost strat przedsiębiorstw jest przedmiotem analiz administracji skarbowej pod kštem typowania podmiotów do kontroli. Organy Krajowej Administracji Skarbowej na bieżšco analizujš deklaracje podatników, w tym pod kštem ryzyka podatkowego w CIT. Przypadki strat sš przez organy KAS analizowane i oceniane, czy wykazana strata nie jest efektem stosowania struktur optymalizacyjnych. W razie takiego podejrzenia podejmowane sš przez organy KAS stosowne działania kontrolne. (...)

Nie można wykluczyć, że niektórzy z podatników postanowili zrealizować działania optymalizacyjne, w szczególnoœci zwiększajšce koszty 2016 r., zanim klauzula [przeciwko unikaniu opodatkowania – od redakcji] zacznie działać".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL