Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kwota wolna od PIT: skala podatkowa po staremu, ale można powalczyć o nadpłatę

123RF
Wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego kwota wolna od PIT wcišż ma wynosić 3091 zł.

Utrzymanie kwoty wolnej na dotychczasowym poziomie zakłada projekt ustawy, którš zgłosili do Sejmu posłowie PiS. Przepisy te majš wypełnić lukę prawnš, która powstałaby po wygaœnięciu przepisu o sposobie obliczania podatku.

Zamieszanie wokół kwoty wolnej zaczęło się od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 paŸdziernika 2015 r. (sygn. K 21/14). Sędziowie uznali wówczas, że przepis art. 27 ust. 1 ustawy o PIT narusza konstytucję, i orzekł, że wygaœnie 30 listopada 2016 r. Gdyby do tego czasu nie pojawił się nowy przepis, nie byłoby wiadomo, jak obliczać podatek. Inicjatywa posłów PiS ma więc zapobiec powstaniu takiej luki. Jak głosi proponowany przepis, "w latach 2016 i 2017 obowišzuje skala podatkowa, o której mowa w art. 27 ust. 1 w brzmieniu obowišzujšcym w 2015 roku".

Utrzymanie niezmienionej skali podatkowej, a zarazem kwoty wolnej nie realizuje ...

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL