Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Sukcesja rodzinnego biznesu bez podatkowych korzyści

Adobe Stock
Dzieci, które dostanš firmę od rodziców, nie rozliczš jej w podatkowych kosztach.

Zła wiadomoœć dla firm, które planujš rodzinnš sukcesję. Sejm uchwalił w pištek przepis zakazujšcy rozliczania w podatkowych kosztach otrzymanego w spadku lub darowiŸnie majštku.

– To uderzenie w firmy rodzinne. Spowoduje, że sukcesja biznesu stanie się nieopłacalna – mówi „Rz" prof. Adam Mariański, doradca podatkowy i adwokat w kancelarii Mariański Group. – Załóżmy, że ojciec zainwestuje miliony w firmę i niespodziewanie umrze. Jego najbliżsi odziedziczš przedsiębiorstwo, ale nie zaliczš ani złotówki do podatkowych kosztów. Podobnie będzie przy darowiŸnie firmy.

Czemu resort finansów, autor nowelizacji ustawy o PIT, w której jest ta zmiana, wyrzuca z kosztów rodzinny majštek? Chce ograniczyć optymalizację podatkowš.

Dozwolona optymalizacja

– Faktycznie obecne przepisy pozwalajš na oszczędnoœci podatkowe przy darowiznach – mówi Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner zarzšdzajšcy w kancelarii PBC. – Sposób jest prosty. Przedsiębiorca rozlicza majštek (np. nieruchomoœć) w podatkowych kosztach swojej firmy. Potem przekazuje go w darowiŸnie komuœ z bliskiej rodziny. Nie ma tu ani PIT, ani podatku od darowizny. Obdarowany amortyzuje majštek i zalicza odpisy do kosztów własnej działalnoœci. Jednoczeœnie może go wynajšć darczyńcy.

– Korzyœci podatkowe jeszcze wzrosnš, gdy zwiększy się wartoœć rynkowa majštku i obdarowany może naliczać większe odpisy amortyzacyjne. Jest tak zazwyczaj przy nieruchomoœciach czy znakach towarowych – tłumaczy Tomasz Piekielnik, dodajšc, że trudno mówić o optymalizacji podatkowej przy klasycznej rodzinnej sukcesji biznesu.

Œmierć to nie celowe działanie

– To normalne, że rodzice przekazujš dzieciom firmę w darowiŸnie. Takie działanie nie jest z reguły motywowane względami podatkowymi. Czy fiskus uważa, że optymalizacjš jest też otrzymanie przedsiębiorstwa w spadku? – pyta Tomasz Piekielnik.

Nowy przepis ma wejœć w życie 1 stycznia 2018 r.

– Będzie miał zastosowanie także do rozliczeń wczeœniejszych spadków i darowizn. Oznacza to, że dzieci, które dostały firmę kilka lat temu, od nowego roku nie będš już mogły rozliczać w podatkowych kosztach otrzymanego majštku. To może położyć cały biznes – mówi Adam Mariański.

Według badań Instytutu Biznesu Rodzinnego w Polsce jest 828 tys. firm rodzinnych. Ponad połowa planuje sukcesję w najbliższych pięciu latach. Aż 87 proc. właœcicieli firm chce przekazać je w rodzinie.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

dr Adrianna Lewandowska,  prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca w firmie Lewandowska i Partnerzy

Firmy rodzinne czeka w najbliższym czasie duża zmiana pokoleniowa. Osoby, które w latach 90. założyły przedsiębiorstwa, szykujš się już bowiem do przekazania ich swoim następcom. To poważne wyzwanie, sukcesja jest złożonym i długim procesem. Niestety, w Polsce wcišż nie ma rozwišzań prawnych ułatwiajšcych przekazanie firmy rodzinie. A powinny być, ponieważ firmy rodzinne sš motorem napędowym polskiej gospodarki. To one najlepiej sobie poradziły ze œwiatowym kryzysem w 2008 r. To one sš postrzegane jako bardziej wiarygodne i zdeterminowane. Należy je popierać, a nie wprowadzać podatkowe bariery.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL