Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Odstępne za lokal można wykazać w kosztach podatkowych

123RF
Fiskus nie zakwestionuje w kosztach uzyskania przychodu opłat z tytułu wczeœniejszego rozwišzania umów najmu, będšcego wynikiem racjonalnych działań przedsiębiorcy.

Spółka prowadzi działalnoœć bankowš za poœrednictwem rozbudowanej sieci kilkuset oddziałów i placówek rozlokowanych na terytorium całego kraju. Znaczna częœć oddziałów usytuowana jest w lokalach, które spółka wynajmuje od innych podmiotów, np. w budynkach biurowych, w centrach handlowych, częœciach użytkowych budynków położonych w centrach miast. Z uwagi na zmiennš sytuację makroekonomicznš w gospodarce, spółka musi analizować opłacalnoœć prowadzenia działalnoœci w poszczególnych lokalizacjach w celu minimalizowania ewentualnych strat.

W niektórych lokalizacjach dalsze prowadzenie działalnoœci jest nieopłacalne. Dlatego spółka się z nich wycofuje. Nie zawsze wišże się to z otwarciem nowych biur w innym miejscu. Z tych powodów spółka decyduje się na odstšpienie od umów najmu zawartych z właœcicielami lokali, w których znajdujš s...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL