Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Podatek od szkolenia pracowników tymczasowych przez lukę w przepisach

123RF
Fiskus chce, aby firma zatrudniajšca pracowników tymczasowych naliczała im przychód od kursów.

Zła wiadomoœć dla przedsiębiorców, którzy coraz chętniej korzystajš z pracowników tymczasowych. W ustawie o PIT nie ma dla nich – tak jak dla zwykłych pracowników – zwolnienia od podatku na szkolenia i kursy. Trzeba więc obliczyć im przychód i wysłać do urzędu skarbowego informację PIT-8C.

– Wyglšda to na niedopatrzenie ustawodawcy – mówi Aleksandra Kasińska, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii FL Tax. – Może zniechęcić firmy do korzystania z takiej formy zatrudnienia.

– Brak odpowiedniego zwolnienia to luka w przepisach. Z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wynika bowiem, że powinni być traktowani tak samo jak inni pracownicy – tłumaczy Artur Kowalski, doradca podatkowy, współwłaœciciel kancelarii podatkowo-rachunkowej. – Dotyczy to także sfinansowanych im kursów. Oczywiste jest przecież, że przyjmujšc nowš osobę, musimy jš przeszkolić.

Pracodawca finansuje niezbędny kurs

Tak było w sprawie spółki, która przyjęła pracowników tymczasowych na stanowiska maszynistów i rewidentów. W umowie z agencjš pracy zapisano, że na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pracodawca zapewnia im dostęp do szkoleń podnoszšcych kwalifikacje zawodowe. Dlatego spółka wysłała ich na kursy niezbędne do samodzielnego wykonywania obowišzków.

Zatrudniony ma korzyœć majštkowš

Spotkała jš jednak niemiła niespodzianka. Okazało się, że fiskus kazał jej naliczyć przychód przeszkolonym osobom i przesłać do urzędu skarbowego informację PIT-8C. Uznał, że udział w kursie, za który nie płacš, to dla nich korzyœć majštkowa. Powinni jš wykazać w zeznaniu rocznym i opodatkować. Nie pomógł argument, że art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT przewiduje zwolnienie dla œwiadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zdaniem fiskusa ta ulga dotyczy tylko zwykłych pracowników.

To stanowisko podtrzymał Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gdańsku. Podkreœlił, że art. 21 ust. 1a ustawy o PIT mówišcy o zwolnieniach dla pracowników tymczasowych nie wymienia œwiadczeń na podnoszenie kwalifikacji (sygn. I SA/Gd 560/16).

– Faktycznie, przepis ten wymienia tylko œwiadczenia BHP, zwišzane z podróżami służbowymi oraz ekwiwalenty za używane w pracy narzędzia i materiały – mówi Artur Kowalski. – Dlatego skarbówka i sšd twierdzš, że inne œwiadczenia sš opodatkowane. Oprócz kursów i szkoleń może to być np. zwrot kosztów zakwaterowania.

Zdaniem ekspertów stanowisko fiskusa i sšdu budzi duże wštpliwoœci.

– Szkolenia sš przeprowadzane przede wszystkim w interesie pracodawcy, nie można więc twierdzić, że pracownik ma z nich korzyœć majštkowš – mówi Aleksandra Kasińska.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL