Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Podatek od sprzedaży samochodu dokonanej przez przedsiębiorcę

Fotolia.com
Przedsiębiorca nie zapłaci podatku od sprzedaży samochodu, nawet jeœli rozlicza go w kosztach działalnoœci.

Dobra wiadomoœć dla przedsiębiorców, którzy zaliczajš do podatkowych kosztów wydatki na używane w firmie prywatne samochody osobowe. Chodzi o auta rozliczane tzw. kilometrówkš, wyliczanš na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej" potwierdziło, że kwota uzyskana ze sprzedaży takiego samochodu nie jest przychodem z działalnoœci gospodarczej. Powoduje to, że z reguły transakcja będzie nieopodatkowana.

– Przepisy w tej sprawie sš niejednoznaczne, a podczas kontroli zdarzało się, że skarbówka polecała wykazywać sprzedaż samochodu niebędšcego œrodkiem trwałym w przychodach z działalnoœci – mówi Radosław Żuk, doradca podatkowy, prezes kancelarii ADN Podatki.

Czy powstaje przychód

– Wielu przedsiębiorców miało wštpliwoœci, jak rozliczać takš transakcję: w firmie czy też poza niš – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA. – Różnica jest zasadnicza, ponieważ w pierwszym wariancie trzeba wykazać przychód z działalnoœci (chyba że wycofaliœmy samochód z firmy i odczekaliœmy szeœć lat). W wielu sytuacjach taka transakcja spowoduje obowišzek zapłaty podatku, np. gdy zbywany jest samochód otrzymany w darowiŸnie od rodziny (kiedy przychodu ze sprzedaży nie można pomniejszyć o koszty nabycia).

– Inaczej jest, gdy transakcję rozliczamy poza firmš – tłumaczy Grzegorz Gębka. – Wtedy po pół roku od nabycia auta nie ma żadnego przychodu. Przedsiębiorca nie zapłaci więc podatku przy sprzedaży, nawet jeœli przez kilka lat rozliczał wydatki na eksploatację auta w firmowych kosztach.

Skarbówka korzystnie

Ministerstwo Finansów optuje za korzystniejszym dla przedsiębiorców rozwišzaniem. Samochód osobowy rozliczany na podstawie ewidencji przebiegu nie jest majštkiem przedsiębiorstwa. Jego sprzedaż nie spowoduje powstania przychodu z działalnoœci – odpowiedziało na pytanie „Rzeczpospolitej".

– Problem dotyczy też innych rzeczy, np. użytkowych nieruchomoœci, różnego rodzaju sprzętu czy też maszyn, które sš wykorzystywane w działalnoœci bez formalnego wprowadzenia do ewidencji œrodków trwałych. Warto, by Ministerstwo Finansów dokładnie wyjaœniło zasady ich rozliczania, np. w interpretacji ogólnej – mówi Radosław Żuk.

OPINIA

Magdalena Mucha, doradca podatkowy, dyrektor w kancelarii 8Tax
 
Nie ma wštpliwoœci, że w działalnoœci gospodarczej należy rozliczyć przychody ze sprzedaży towarów czy też œrodków trwałych. Od 1 stycznia 2015 r. przepisy mówiš też jednak o odpłatnym zbyciu składników majštku podlegajšcych ujęciu w ewidencji œrodków trwałych. Celem tej zmiany było opodatkowanie wykorzystywanych w działalnoœci rzeczy, których przedsiębiorca nie zaliczył do œrodków trwałych. Moim zdaniem nie oznacza to jednak koniecznoœci wykazywania w firmie sprzedaży każdej rzeczy, która była w niej używana. Majštek prywatny powinien być oddzielony od firmowego, a jego sprzedaż rozliczana poza działalnoœciš, czyli bez obowišzku wykazywania przychodu po pół roku od nabycia. OdpowiedŸ Ministerstwa Finansów to potwierdza.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL