Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Ewidencja przebiegu auta z napędem elektrycznym

Fotolia.com
Przedsiębiorca wykorzystujšcy w firmie auto z elektrycznym napędem nie musi prowadzić skomplikowanej ewidencji jego przebiegu.

Elektryczne auto można bez ograniczeń rozliczyć w podatkowych kosztach, nawet jeœli nie jest œrodkiem trwałym – potwierdza fiskus w interpretacjach. To dobra wiadomoœć dla wszystkich, którzy zdecydowali się na ten rodzaj firmowego œrodka transportu.

Przypomnijmy, że wykorzystywany w działalnoœci gospodarczej samochód osobowy można rozliczać na dwa sposoby. Jeœli uznamy go za œrodek trwały, wydatki na zakup rozliczamy poprzez odpisy amortyzacyjne (z pewnymi limitami), a te na eksploatację zaliczamy bezpoœrednio do kosztów.

Ewidencja do zapisywania tras

Jeœli nie jest œrodkiem trwałym, wydatki na eksploatację księgujemy na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Powinna zawierać dane osoby, która używa pojazdu, numer rejestracyjny samochodu i pojemnoœć jego silnika, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skšd–dokšd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikajšcš z przemnożenia faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę, podpis podatnika i jego dane.

Prowadzenie takiej ewidencji to spora biurokracja, a i tak wydatki na używanie samochodu sš kosztem tylko do wysokoœci limitu. Wylicza się go, mnożšc liczbę przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr. Stawka uzależniona jest od pojemnoœci silnika.

I właœnie ta okolicznoœć decyduje o tym, że auto elektryczne jest rozliczane bez skomplikowanej ewidencji przebiegu. Taki samochód ma jedynie moc elektrycznš, a nie pojemnoœć silnika, nie można więc przyporzšdkować go do odpowiedniej stawki za kilometr przebiegu – piszš firmy we wnioskach o interpretacje. Wszystkie wydatki na używanie auta powinny więc być kosztem uzyskania przychodów.

Korzystne interpretacje

Co na to skarbówka? Zgadza się na korzystne rozliczenie. Potwierdza, że do elektrycznych samochodów nie ma zastosowania limit wydatków zaliczanych do podatkowych kosztów. I że firmy nie muszš prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu (interpretacje nr1462-IPPB6. 4510.575.2016.1.AG oraz IPPB3/423-494/11-2/GJ).

– Załóżmy, że przedsiębiorca wynajmuje taki samochód albo ma własny, ale nie zdecydował się na wprowadzenie go do ewidencji œrodków trwałych. Ponosi wydatki na serwis, najem akumulatorów, autostrady, parkingi, doładowania. Jeœli jeŸdzi autem w służbowych celach, może je rozliczać w podatkowych kosztach bez ograniczeń – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

Konieczny zwišzek z działalnoœciš

– Oczywiœcie wydatki na taki samochód muszš być dokumentowane tak jak inne firmowe koszty. Przykładowo, jeœli ładujemy auto w firmie, potrzebna jest faktura od dostawcy pršdu. Jeœli w domu, musimy wyliczyć na podstawie danych z takiej faktury, jaka częœć energii została przeznaczona na doładowanie auta. Sš też miejsca, w których samochód ładujemy za darmo, wtedy oczywiœcie nie mamy kosztu – tłumaczy Grzegorz Gębka. – Warto też pamiętać w razie ewentualnej kontroli skarbówki, gdzie takim samochodem jeŸdziliœmy służbowo – dodaje ekspert.

To istotne, gdyż fiskus wydaje korzystne interpretacje podatkowe, ale podkreœla w nich, że każdy rozliczany w kosztach wydatek musi mieć zwišzek z działalnoœciš gospodarczš.

Potrzebne sš zachęty

Rozwój elektromobilnoœci ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki – zapewnił wicepremier Mateusz Morawiecki na naszych łamach („Rzeczpospolita z 17 lipca). Stały wzrost popytu na auta ekologiczne (kupujš je przede wszystkim firmy) potwierdzajš też eksperci rynku motoryzacyjnego. I dodajš, że potrzebne jest wsparcie dla e-motoryzacji, chociażby w postaci ulg podatkowych dla nabywców elektrycznych samochodów. Zachęt do kupowania aut ekologicznych cišgle bowiem w Polsce brakuje. A na rozwój tego rynku, np. infrastruktury do ładowania aut elektrycznych, naciska Unia Europejska.

Największš przeszkodš w zakupie elektrycznych aut sš ich ceny. Według prognoz ekspertów za kilka lat powinny się jednak zbliżyć do cen samochodów z tradycyjnymi silnikami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL