Podatek dochodowy

Nowa ulga inwestycyjna w PIT i CIT

123rf.com
Nowa ulga inwestycyjna umożliwi rozliczenie w kosztach zakupów środków trwałych do 100 tys. zł.

Wchodzące w życie 12 sierpnia nowe przepisy ustaw o PIT i CIT mają pobudzić inwestowanie przez przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich. Wprawdzie zaczynają obowiązywać od soboty, ale można je stosować wstecznie. W ten sposób będzie można potraktować zakup środków trwałych od 1 stycznia 2017 r.

Nowa ulga ma zastosowanie, gdy wartość początkowa środka trwałego wyniesie co najmniej 10 tys. zł. Będzie można z niej skorzystać, także gdy łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Nowe regulacje dotyczą fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych nabytych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W praktyce chodzi o maszyny i urządzenia. Z ulgi są wyłączone nieruchomości oraz środki transportu.

Dotychczas przedsiębiorcy mieli ograniczoną możliwość odliczania nakładów na inwestycje. Bez żadnych warunków do kosztów uzyskania przychodu można było zaliczyć cały koszt nabycia w kwocie do 3,5 tys. zł. Zaliczenie większej kwoty wymagało ubiegania się o pomoc de minimis w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

Według przepisu przejściowego noweli wstecznie stosować ulgę mogą także podatnicy CIT, których rok podatkowy zakończył się między 31 grudnia 2016 r. i 12 sierpnia 2017 r.

W tej samej nowelizacji zmieniono też zasady opodatkowania przychodów uzyskanych w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Z opodatkowania wyłączono przychody ze sprzedaży biletów pasażerskich. Według nowych przepisów wyłączone są „przychody uzyskane z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera".

Rząd uzasadniał tę zmianę chęcią zniesienia istniejącego w chwili obecnej obowiązku odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10-proc. podatku od przychodów z biletów lotniczych. W praktyce wykonywanie tego obowiązku jest bowiem niemożliwe lub w znaczny sposób utrudnione.

podstawa prawna: Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych DzU z 28 lipca, poz. 1448

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL