Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Zagraniczne usługi w chmurze z polskim podatkiem u źródła

123RF
Zagraniczne usługi przetwarzania danych mogš być obcišżone polskim podatkiem u Ÿródła.

Taki wniosek wynika z wydanej 4 sierpnia interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wydano jš dla polskiej firmy, która sama jest producentem oprogramowania, ale też korzysta z dostaw usług informatycznych ze Stanów Zjednoczonych.

Usługi te sš dwojakiego rodzaju. Pierwsza to tzw. cloud computing, czyli powszechnie dziœ wykorzystywane przechowywanie danych w chmurze obliczeniowej. To usługa kompleksowa polegajšca poza samym magazynowaniem danych także m.in. na zarzšdzaniu domenami internetowymi czy kodami Ÿródłowymi programów komputerowych.

Fiskus przyznał rację wnioskujšcej o interpretację firmie, że od takich usług należy płacić podatek dochodowy, zwany popularnie podatkiem u Ÿródła. Usługa chmury obliczeniowej w takiej postaci jest bowiem podobna do przetwarzania danych. Tę zaœ wymienia art. 21 ust. 1 pkt a ustawy o CIT. Dla takich usług przewidziano zryczałtowanš stawkę 20 proc. Podatek obcišża amerykańskiego dostawcę usługi, ale jego zapłata jest obowišzkiem polskiego usługobiorcy.

W tej samej interpretacji rozstrzygnięto też kwestię korzystania z nieco innych usług informatycznych z USA. Chodzi o dostawę pakietu aplikacji usprawniajšcych pracę zespołu polskiej firmy.

W jego skład wchodzš m.in. programy do przeprowadzania wideokonferencji, kalendarza czy poczty elektronicznej. W tej usłudze nie dochodzi jednak do przeniesienia licencji ani praw do powielania, modyfikacji i udostępniania osobom trzecim takich programów. Polska firma jest jedynie tzw. użytkownikiem końcowym, który ma prawo do korzystania z nich do własnych celów.

Zdaniem władz skarbowych należnoœci za takie usługi informatyczne nie zaliczajš się do katalogu przychodów zwišzanych z dobrami niematerialnymi, wymienionych w art. 21 ust. pkt 1 ustawy o CIT. Tym samym polska firma nie ma obowišzku potršcania podatku u Ÿródła od płatnoœci na rzecz amerykańskiego usługodawcy.

W analizie tych przypadków władze skarbowe wzięły pod uwagę nie tylko przytoczone tu przepisy ustawy o CIT, ale też polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zaakceptowały też schemat podatkowego traktowania programów komputerowych, wynikajšcy z reguł OECD. Š?

numer interpretacji: 0111-KDIB1-2.40 10.122.2017.1.BG

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL