Podatek dochodowy

Czy pracownik może zdecydować o wysokości zaliczki na podatek

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Podatnicy uzyskujący przychody z kilku źródeł lub zmieniający pracę w ciągu roku, powinni rozważyć złożenie wniosku do swojego szefa o naliczanie zaliczki według stawki 32 proc. W ten sposób unikną dopłaty przy rozliczeniu rocznym.

Dochody osób fizycznych opodatkowane są według skali podatkowej obowiązującej od 2009 roku. Podatnicy, których przychód przekroczy 85 528 zł i którzy nie są uprawnieni do naliczania podatku według preferencyjnej stawki, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty wyższej kwoty zaliczki i - co się z tym wiąże - otrzymaniem niższego wynagrodzenia.

Warto pilnować

Podatnicy, którzy złożą u pracodawcy oświadczenie o chęci rozliczania się z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dziecko, skorzystają z prawa do całorocznego rozliczenia podatku według niższej – 18-proc. stawki. Jeżeli jednak nie są uprawnieni, bądź nie chcą z takich preferencji skorzystać, to wówczas po przekroczeniu progu podatkowego, począwszy od następnego miesiąca będą mieć naliczany podatek w wysokości 32 proc. Różnicę, która powstanie w miesiącu przekroczenia, będą zobligowani uwzględnić (i dopłacić) w zeznaniu rocznym za dany rok kalendarzowy. W celu uniknięcia ewentualnej dopłaty, warto wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o naliczenie wyższego podatku wcześniej niż miesiąc po przekroczeniu progu. Taka praktyka jest często stosowana przez pracowników, którzy osiągają przychody z kilku źródeł i wiedzą, że łączny przychód przekroczy próg podatkowy. Mogą oni zadeklarować chęć wyższej zaliczki w dowolnym momencie.

Zmiana pracodawcy też istotna

Jeżeli pracownik zmieni pracę w ciągu roku kalendarzowego, to wówczas u nowego pracodawcy podstawa opodatkowania naliczana jest od nowa. Oznacza to, że jeżeli pracownik nie zadeklaruje chęci naliczenia 32-proc. podatku, to nowy pracodawca do momentu przekroczenia progu będzie zobligowany naliczać podatek od początku, a więc w wysokości 18 proc. W tej sytuacji pracownik ma prawo wyboru. Jeżeli bowiem nie zadeklaruje wyższej zaliczki, to wówczas musi się liczyć z niedopłatą podatku i koniecznością jego zapłaty w momencie rozliczenia rocznego z fiskusem.

Tylko na życzenie zleceniobiorcy

Podobnie jak w przypadku zmiany pracy lub osiągania dochodu z kilku źródeł, również w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych zleceniodawca może pobierać zaliczki stosując wyższą, 32-proc. stawkę podatku tylko na życzenie podatnika – zleceniobiorcy. Nie ma tu zastosowania zasada taka, jak w przypadku pracowników etatowych, a więc nawet po przekroczeniu progu podatkowego, bez wyraźnej dyspozycji podatnika zleceniodawca ma obowiązek naliczać podatek według stawki 18 proc.

Kwota wolna według nowych zasad

Od 1 stycznia 2017 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku, której wysokość jest uzależniona od przychodu uzyskanego przez podatnika w danym roku kalendarzowym. Podatnicy uzyskujący przychód niższy niż 6600 zł nie zapłacą podatku. Ci, których przychód wyniesie od 6600 zł do 11000 zł, kwotę wolną będą mogli rozliczyć proporcjonalnie aż do osiągniecia kwoty odliczenia 3091 zł. Podatnicy, których dochody mieszczą się w przedziale od 11 000 zł do 85 528 zł, mogą skorzystać z odliczenia, tak jak do tej pory, kwoty 556,02 zł w skali roku. Ci, których przychód wyniesie mniej niż 127 000zł, ale więcej niż 85 528 zł, są uprawnieni do proporcjonalnie wyliczonej ulgi podatkowej. Najwięcej zarabiający, czyli według fiskusa powyżej 127 000 zł w skali roku, całkowicie stracili prawo do kwoty wolnej.

Autorka jest menedżerem ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Kadrowo-Płacowej w Dziale Usług Księgowych BDO.

podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL