Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Nowelizacja ustawy o CIT: warto wprowadzić polskš spółkę holdingowš

Fotolia.com
Przy okazji nowelizacji w ustawie o CIT warto wprowadzić polskš spółkę holdingowš. Ucieszyłaby firmy chcšce inwestować i byłaby kołem zamachowym gospodarki na kilka dekad – przekonuje prawniczka.

Planowane zmiany w ustawach o podatkach dochodowych po raz kolejny wywołały, oprócz oceny proponowanych rozwišzań, potrzebę zastanowienia się, czego w nowelizacji brakuje. Swoje potrzeby ma bowiem nie tylko minister finansów, który chciałby aby z tytułu PIT i CIT podatnicy przelewali więcej pieniędzy, ale też podatnicy. I nie oznacza to bynajmniej, że fiskus na tym straci. Od lat postuluję, gdy tylko jest taka sposobnoœć, aby zmodernizować polskie prawo podatkowe o instytucję, której brak jest prawdziwym Ÿródłem bolšczek nie tylko podatników, ale i właœnie fiskusa. Warto to w końcu głoœno i wyraŸnie powiedzieć. Nie byłoby, jak to zwie Ministerstwo Finansów, tzw. agresywnych optymalizacji podatkowych, z którymi tak bardzo chce walczyć, gdyby nie brak pewnego rozwišzania w polskim prawie. Naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego zarówno poprzednia, jak i obecna władza tak bardzo unika tej koncepcji prawnej, która ma tak wiele zalet. Jest prosta, transparentna i niezwykle efektywna nie tylko w sferze fiskalnej.

Przykład z zagranicy

Myœlę o polskiej spółce holdingowej, a konkretnie o zwolnieniu z CIT dochodów ze zbycia akcji i udziałów, w szczególnoœci tych przeznaczanych na reinwestycje.

Reżim podatkowy dla spółki holdingowej występuje w ustawodawstwach prawie wszystkich krajów œwiata, w tym w prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej. To właœnie z powodu braku tego rozwišzania w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Polacy i polskie firmy, inwestujšc w nowe przedsięwzięcia czy coraz częœciej z wielkim sukcesem przejmujšc zagranicznych konkurentów, zmuszone sš do inwestowania przez spółki w Holandii czy Luksemburgu. Byłoby im znacznie łatwiej, gdyby można było to robić poprzez polskie spółki.

Do zaistnienia polskiej spółki holdingowej nie jest potrzebna szeroka nowelizacja. Dlatego korzystajšc ze zbliżajšcych się prac nad ustawš o CIT, można by było wprowadzić jeden krótki przepis: zwalnia się od podatku dochody ze zbycia akcji/udziałów nabywanych niespekulacyjnie, chociażby na takich samych warunkach, jak już teraz zwolnione sš dywidendy. Jeden krótki zapis, a zmiana byłaby rewolucyjna!

City w Polsce

Polska spółka holdingowa to również absolutnie pewny magnes dla zagranicznych inwestorów. Tych, którzy chcš inwestować w Polsce, a przede wszystkim w regionie. Bardzo rozbudowana sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czyni z Polski raj dla inwestorów zarówno z Chin, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Niestety, z powodu braku reżimu podatkowego dla spółek holdingowych przegrywamy w przedbiegach z dużo droższym Luksemburgiem czy – mimo różnej reputacji – Cyprem i Maltš.

Jeżeli chcemy zwiększyć atrakcyjnoœć Polski dla szerokiego strumienia inwestycji kapitałowych, to polska spółka holdingowa byłaby ofertš nie do odrzucenia. Przecież mamy dużo więcej i lepszych prawników, którzy w profesjonalny sposób obsłużyliby podmioty rejestrowane w Polsce. Centra usług w jeszcze większym stopniu interesowałyby się naszym krajem. Polski księgowy to przecież synonim dobrego księgowego. Młodzież kończšca œwietne polskie uczelnie nie musiałaby szukać pracy w City, bo City byłoby w Polsce. Inwestycje na GPW w Warszawie byłyby dokonywane z Polski. Polskie banki, domy maklerskie zyskałyby nowych klientów. Wpływy z opłat rejestracyjnych czy podatków zatrudnianych osób to szybki wpływ do publicznej kasy.

Polska spółka holdingowa to w końcu fenomenalny produkt eksportowy, coœ, czym moglibyœmy się chwalić na arenie międzynarodowej. Korzyœci dla Polski z polskiej spółki holdingowej sš jednoznaczne. Czy jednak i obecna władza, tak jak poprzednia, wystraszy się uczynienia z Polski nowoczesnego centrum inwestycyjnego? Mam nadzieję, że nie. I że to jedno zdanie o polskiej spółce holdingowej w ustawie o podatku duchowym od osób prawnych, postulowane od lat, w końcu się znajdzie i zadomowi na lata. A jeżeli nie na lata, to może chociaż spróbujmy przez kilka lat i sprawdŸmy. Z perspektywy 25 lat pracy w doradztwie podatkowym jestem przekonana, że polska spółka holdingowa byłaby kołem zamachowym polskiej gospodarki na kilka dekad.

Autorka jest radcš prawnym i doradcš podatkowym, partnerem w MDDP.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL