Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Agresywna optymalizacja podatkowa - jakie działania podatników sš obejściem prawa

123RF
W poniedziałek Ministerstwo Finansów okreœli, jakie działania podatników będš uznawane za obejœcie prawa.

Ogłoszony w poniedziałkowe południe dokument będzie pierwszym z planowanej serii, w której majš być zdefiniowane schematy agresywnej optymalizacji podatkowej. W ten sposób MF chce pokazać, do jakich działań ma być stosowana tzw. klauzula obejœcia prawa. Obowišzuje ona od lipca ub.r., ale nie została jeszcze wobec nikogo zastosowana. Chodzi o przepisy ordynacji podatkowej pozwalajšce obalić sztuczne struktury biznesowe służšce głównie redukowaniu lub unikaniu obcišżeń podatkowych.

Wprowadzenie klauzuli jest jednym z zaleceń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Polska od lat uczestniczy w jej pracach zmierzajšcych do wypracowania sposobów zwalczania unikania opodatkowania. Dlatego też pytani przez „Rzeczpospolitš" eksperci nie spodziewajš się, by MF przedstawiło coœ ponad dotychczasowy dorobek OECD.

– Prawdopodobnie MF niczym spektakularnym nie zaskoczy podatników – uważa Anna Turska, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg Tomczykowski. Przewiduje, że resort wymieni przypadki tworzenia międzynarodowych struktur w różnych jurysdykcjach, a wœród nich takich z zerowym opodatkowaniem. – Być może będš to schematy optymalizacji z użyciem znaków towarowych – przypuszcza ekspertka.

Zaznacza jednak, że w praktyce w wielu przypadkach takie akurat struktury majš uzasadnienie ekonomiczne.

Ministerstwo już wydawało komunikaty oparte na pracach OECD, zwłaszcza tych dotyczšcych erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów. Zwracało np. uwagę, że przy kontrolach podmiotów powišzanych należy badać tzw. substancję biznesu, czyli zwišzek rzeczywistej działalnoœci firmy z jej przychodem. Działajšca legalnie spółka wykazuje dochód wypracowany gdzie indziej. W miejscu jej rejestracji może jednak obowišzywać korzystny reżim podatkowy, co sprawi, że dochód umknie opodatkowaniu.

– Niewykluczone, że MF przypomni regułę OECD, że jeœli dochód nie trafia tam, gdzie jest substancja biznesowa, jest to unikanie opodatkowania – mówi Anna Turska.

Ogłoszony dziœ dokument nie będzie miał wprawdzie mocy prawnej, ale może – co podkreœlajš eksperci – wyjaœnić sytuację wielu podatników. Takich, którzy chcš po prostu uzyskać zwykłš interpretację przepisów.

– Cenne byłoby wskazanie w dokumencie, czego Ministerstwo Finansów nie uważa za praktykę agresywnej optymalizacji. Zapobiegłoby to nagminnie dziœ występujšcym przypadkom odmów wydawania interpretacji – zauważa Józef Banach, radca prawny i partner w kancelarii InCorpore.

Chodzi o opisywane na łamach „Rzeczpospolitej" przypadki, w których fiskus uznaje sytuacje przedstawiane we wnioskach o interpretacje za próby obejœcia prawa. Dotyczy to nawet prostych transakcji, np. darowizn między członkami rodziny. W ostatnich miesišcach podatnicy często uzyskujš odpowiedŸ, że powinni się zwrócić o tzw. opinię zabezpieczajšcš. Różnica jest spora – za jej wydanie płaci się fiskusowi 20 tys. zł, a nie 40 zł jak za „zwykłš" interpretację.

Zapowiadane wyjaœnienia MF prawdopodobnie nie wyeliminujš wszystkich wštpliwoœci dotyczšcych „obejœcia prawa".

– Właœciwie wszystkie restrukturyzacje firm majš element podatkowy, a przecież nie można podważać wszystkich takich działań – przypomina Józef Banach. – Dlatego dobrze, aby MF pamiętało o tym, że dokumenty OECD często odnoszš się do zdrowego rozsšdku urzędników – dodaje.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL