Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Zasady rozliczania podatku przez informatyków

123RF
Fiskus nie zgadza się już, by inżynierowie czy informatycy rozliczali się na preferencyjnych zasadach. Co więcej, coraz częœciej kontroluje ich zeznania za poprzednie lata.

Przez długi czas skarbówka dawała zielone œwiatło inżynierom i informatykom, którzy korzystali z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzeń za tworzone programy czy projekty. W ostatnich miesišcach nastšpił jednak zwrot akcji. Większoœć przedsiębiorców otrzymuje negatywne interpretacje. Nie wystarczy już prowadzona przez nich ewidencja czasu pracy, który został poœwięcony na wykonanie dzieła.

Najbardziej niepokojšcy jest jednak fakt, że negatywne stanowisko fiskusa odnosi się również do wczeœniejszych okresów. Zdarza się, iż urzędnicy uznajš w trakcie kontroli, że pracodawca nieprawidłowo zastosował 50-proc. koszty w rozliczeniu za pięć poprzednich lat. A w takiej sytuacji problem mogš mieć zarówno zatrudnieni, jak i pracodawca. Co więcej, zdarzajš się również przypadki, w których skarbówka odmawia prawa do preferencji, mimo iż wczeœniej wydała przedsiębiorcy w tej sprawie korzystnš dla niego interpretację.

Oczywiœcie nikt nie ma wštpliwoœci, że fiskus może zakwestionować rozliczenie, jeœli podatnik nie spełnił koniecznych warunków. A zdarzały się przecież firmy, które uznawały koszty autorskie za wygodny sposób oszczędzania na podatku, mimo że trudno im wykazać, jakie dzieła stworzyli ich pracownicy.

Co jednak, kiedy fiskus najpierw zgadza się na preferencję, akceptuje przyjęte przez firmę zasady, a potem się z tego wycofuje? Koszty takiej zmiennoœci ponoszš oczywiœcie podatnicy. Na pewno jednak nie sprzyja to budowaniu zaufania do skarbówki.

Czytaj więcej:

Fiskus chce dopłat za pięć lat wstecz od informatyków

 

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i pokazujemy bariery utrudniajšce funkcjonowanie firm. Dla czytelników, którzy na adres monitor@rp.pl napiszš, co ogranicza prowadzenie ich biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL