Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Przychód z aukcji to sama marża

123RF
Właœcicielka firmy rozliczy się z fiskusem tylko od prowizji, jakš uzyska, sprzedajšc w internecie rzeczy, które kupi w Chinach dopiero po ich zamówieniu.

Przychodem nie jest cała kwota przelana przez nabywcę na konto sprzedawcy, tylko różnica pomiędzy tš kwotš a cenš zakupu sprzedawanego towaru na rynku chińskim.

Takie stanowisko potwierdził w niedawnej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Podatniczka, której sprawa dotyczy, opisała swój planowany biznes jako poœrednictwo handlowe. Wyjaœniła, że będzie wystawiać na aukcji internetowej przedmiot, którego nie była, nie jest i nie będzie właœcicielem. Należy on bowiem do sprzedawcy chińskiego. Klient w Polsce, który kupi u niej ten towar, wpłaci na jej konto opłatę. Dopiero po otrzymaniu od klienta przelewu podatniczka zamówi towar na chińskim portalu, ale nie do siebie, tylko bezpoœrednio na adres klienta. Importerem – jak stwierdziła – jest w takim przypadku klient, nie ona. Dostawca z Chin po otrzymaniu opłaty od polskiej firmy przeœle bowiem towar bezpoœrednio na jego adres.

Dokumenty, które będzie posiadać podatniczka, to potwierdzenia zamówienia towaru u niej przez klienta i przez niš w Chinach, potwierdzenia zapłaty i rachunek wystawiony przez niš dla klienta w Polsce, opiewajšcy na różnicę w cenie sprzedaży i zakupu.

Jej zdaniem w takim modelu działalnoœci trzeba przyjšć, że œwiadczy usługę poœrednictwa w zakupie towaru pomiędzy klientem w Polsce a chińskim sprzedawcš. Przychodem podlegajšcym opodatkowaniu będzie kwota prowizji.

Dyrektor KIS potwierdził, że przychodem będzie tylko różnica pomiędzy kwotš przelanš od klienta na rachunek wnioskodawczyni a kwotš przekazanš do sprzedawcy chińskiego.

Zaznaczył przy tym, że taka odpowiedŸ opiera się na założeniu, że podatniczka nie będzie sprzedawać we własnym imieniu oraz nie będzie właœcicielem sprzedawanych w Polsce przedmiotów i ograniczy się tylko do poœrednictwa.

numer interpretacji: 1462-IPPB1. 4511.63.2017. 2.KS

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL