Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Będš uproszczenia ustawy o PIT i CIT zwišzane z kupnem biletów lotniczych

Przedsiębiorcy będš zwolnieni z obowišzku ubiegania się o certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej, w przypadku kupna biletu u zagranicznego przewoŸnika lotniczego - taka zmianę w ustawach o PIT i CIT przygotowało Ministerstwo Rozwoju.

"Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany przepisów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczš one zwolnienia przedsiębiorców z martwego obowišzku, jakim jest ubieganie się o certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej w przypadku kupna biletu u zagranicznego przewoŸnika lotniczego" - głosi komunikat przesłany w poniedziałek przez MR.

Zmiany te, dodaje resort, uwzględniajš propozycję zgłoszonš przez Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce.

MR przypomina, że obecnie firmy muszš odprowadzać 10 proc. podatku od przychodów z biletów lotniczych, chyba że posiadajš lub uzyskajš certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej, z której usług korzystajš. "Dodatkowo przedsiębiorstwo musi posiadać faktyczne miejsce zarzšdu w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania" - dodaje MR.

W praktyce jednak, przyznaje resort, uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej jest utrudnione lub niemożliwe. "Polski nabywca biletu musi więc wpłacać 10 proc. podatku u Ÿródła oraz wykazać tę kwotę w zbiorczej deklaracji CIT-10Z" - informuje MR.

Komunikat cytuje wypowiedŸ wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz, według której obowišzek dołšczenia dokumentu albo odprowadzenia 10 proc. podatku dotyczy ok. 2 milionów sprzedawanych biletów lotniczych rocznie.

"Przepisy, które dotyczyły obowišzku ubiegania się o certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznych linii lotniczych, w przypadku kupna biletu u zagranicznego przewoŸnika lotniczego, były martwe. W poprzednich latach wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły zaledwie 0,5 mln zł roczne. W proponowanych przez nas zmianach podatek ten nie będzie pobierany. To kolejne uproszczenie szykowane przez Ministerstwo Rozwoju, szczególnie dla małych i œrednich przedsiębiorstw" - zaznaczyła wiceminister Emilewicz.

Zgodnie z projektem, dodaje MR, podatek ten nie będzie już pobierany. "Brak jest bowiem praktycznych możliwoœci, aby polskie podmioty, a w szczególnoœci małe i œrednie przedsiębiorstwa, miały możliwoœć wyegzekwowania certyfikatów rezydencji od zagranicznych przewoŸników, a tym bardziej poboru podatku od ceny, która powinna zostać uregulowana na rzecz przewoŸnika (za bilet). Przewiduje się pobieranie podatku wyłšcznie od przewozów nierozkładowych, gdzie jest możliwoœć negocjacji ceny i dochodzi do bezpoœredniej interakcji pomiędzy przewoŸnikiem lotniczym, a klientem (klient ma możliwoœć negocjowania umowy, poboru podatku bšdŸ wyegzekwowania certyfikatu rezydencji)" - głosi komunikat.

MR dodaje, że w marcu br. projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólnš Rzšdu i Samorzšdu Terytorialnego, a w najbliższych dniach Ministerstwo Rozwoju skieruje dokument do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. "Jeœli zmiana zostanie pozytywnie przyjęta przez rzšd i posłów nowe przepisy zacznš obowišzywać jeszcze w tym roku" - czytamy w komunikacie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL