Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Ulgi w przypadku podatku liniowego

123RF
Płacšcy podatek liniowy nie skorzystajš z ulg ani w okresie prowadzenia działalnoœci gospodarczej, ani w okresie jej zawieszenia. Dla wielu z nich to zaskoczenie.

Wystarczy sam wybór stawki liniowej 19 proc., by przedsiębiorca stracił prawo do preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem. Coœ za coœ, bo w zamian płaci niższy podatek. Zaskoczeniem jest jednak sytuacja, gdy ktoœ zawiesi prowadzenie działalnoœci gospodarczej i ma inne dochody, np. z pracy, które chce rozliczyć na preferencyjnych zasadach. Fiskus się na to nie zgadza. Wyjaœnia, że skoro do podatnika majš zastosowanie przepisy o podatku liniowym, to nie ma on prawa do żadnych ulg. Co to znaczy, że przepisy „majš zastosowanie"? Nie trzeba wcale prowadzić działalnoœci opodatkowanej liniowo. Można nawet nic przez cały rok nie zarobić. Wystarczy, że wczeœniej prowadziliœmy takš działalnoœć i jej nie wyrejestrowaliœmy, ale jš zawiesiliœmy. Przepis jest nieprecyzyjny, co potwierdza niejednolite orzecznictwo. Przypomnijmy jednak, w jakim celu wprowadzono możliwoœć zawieszenia działalnoœci. Miało to być ułatwienie dla tych, którym np. gorzej się wiedzie lub osišgajš zyski sezonowo. Dlaczego pomoc nie może być po prostu pomocš, bez żadnego ukrytego haczyka ani podatkowych pułapek? Może warto też, by urzšd skarbowy lepiej informował poczštkujšcych przedsiębiorców, jakie sš plusy i minusy wybranej przez nich formy opodatkowania.

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i pokazujemy bariery utrudniajšce funkcjonowanie firm. Dla czytelników, którzy na adres monitor@rp.pl napiszš, co ogranicza prowadzenie ich biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL