Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy: W Polsce łatwo nieświadomie zostać przedsiębiorcš

123RF
O tym, czy ktoœ prowadzi firmę, nie decyduje przekonanie podatnika, ale to, jak jego aktywnoœć oceni fiskus i sšd.

W Polsce, by zostać przedsiębiorcš w œwietle przepisów o podatku dochodowym, nie trzeba wiele. Potwierdzajš to sšdowe wokandy, na które trafia coraz więcej spraw podatników, których fiskus uznał za przedsiębiorców. Dotyczy to zwłaszcza handlujšcych w sieci, wynajmujšcych mieszkania czy sprzedajšcych działki. Strona internetowa, ogłoszenie na portalu sprzedażowym, podział jednej dużej działki na kilka mniejszych – to wystarczy, by z zarzšdzajšcego majštkiem prywatnym zrobić przedsiębiorcę. Wszystko przez płynnš definicję działalnoœci gospodarczej i profiskalne podejœcie urzędników.

Fiskus i sšdy administracyjne uznajš, że działalnoœć gospodarcza to kategoria obiektywna, niezależna od przekonania podatnika. Problemem jest jednak brak jasnych granic chronišcych zwykłych podatników. Państwo nie powinno karać obywatela za życiowš zaradnoœć i za to, że wie, iż łatwiej sprzedać trzy małe działki niż jednš dużš czy znaleŸć kupca na ziemię odrolnionš z dostępem do drogi. Trudno się oczywiœcie nie zgodzić, że brak oficjalnej rejestracji firmy nie może stanowić alibi np. dla hurtowego handlu w internecie, który staje się stałym Ÿródłem zarobkowania. Tyle że przez brak jasnych zasad rykoszetem od państwa może dostać każdy.

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i pokazujemy bariery utrudniajšce funkcjonowanie firm. Dla czytelników, którzy na adres monitor@rp.pl napiszš, co ogranicza prowadzenie ich biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

>Więcej rp.pl/monitor

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL