Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Kwota wolna od podatku: tylko 25 proc. podatników pamiętało o oświadczeniu

123RF
Rozmowa | Grzegorz Grochowina menedżer w KPMG w Polsce

Rz: Czy zmiany w kwocie wolnej majš znaczenie dla firm, które teraz wypełniajš PIT-11?

Grzegorz Grochowina: Płatnicy powinni uwzględnić te zmiany w trakcie roku. Natomiast PIT-11 jest informacjš o dochodach osišgniętych w 2017 r. przez podatnika i zaliczkach pobranych przez płatnika.

Pracownik nie dowie się więc z PIT-11 nic o kwocie wolnej.

Nie. Formularz PIT-11 jest taki sam jak w latach poprzednich. Płatnik nie podaje w nim danych, na podstawie których obliczył zaliczkę. Nie wiadomo, czy i jakiej wysokoœci kwotę wolnš zastosował. Mamy tylko wynik. To podatnik będzie musiał w rozliczeniu za 2017 r. zastosować prawidłowš kwotę zmniejszajšcš podatek. Osoby, które korzystajš z programów do rozliczeń, powinny zwrócić uwagę, czy uwzględniajš one zmiany w wysokoœci kwoty wolnej.

Pracownicy mogli złożyć płatnikowi oœwiadczenie, by zminimalizować dopłatę. Czy korzystali z tej możliwoœci?

Z badania KPMG wynika, że tylko 25 proc. podatników złożyło płatnikowi oœwiadczenie, aby do pobieranej od nich zaliczki nie stosował kwoty zmniejszajšcej podatek. Przypomnijmy, że to nowe rozwišzanie. Dotyczy pracowników, którzy spodziewali się, że ich dochody przekroczš w trakcie roku pierwszy próg podatkowy, czyli 85,5 tys. zł. Zaprzestanie potršcania kwoty wolnej przez płatnika powodowało, że będš mieli mniejsze dopłaty w zeznaniu rocznym. Jednak 64 proc. pracowników, których dochody przekroczyły pierwszy próg, nie złożyło oœwiadczenia. Będš więc musieli zwrócić kwoty potršcone przez płatnika. Podobny problem mogš mieć osoby, które przekroczyły próg ze względu na dochody z kilku Ÿródeł.

Co w sytuacji, gdy płatnik nie uwzględnił oœwiadczenia?

Efektem jest błędne obliczenie zaliczki. Jeœli będzie to powtarzalne zjawisko, firmie mogš grozić kary wynikajšce z kodeksu karnego skarbowego.

—rozmawiała Monika Pogroszewska

Grzegorz Grochowina menedżer w KPMG w Polsce

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL