Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy: ulga dla przedsiębiorców z bardzo małym dochodem

123RF
Nie trzeba płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeœli nie przekracza 1 tys. zł. Nie wszyscy jednak mogš skorzystać z tego ułatwienia.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej" wyjaœniło, komu i na jakich zasadach przysługuje nowa ulga w rozliczeniach z fiskusem. Okazuje się, że wiele firm z niej nie skorzysta.

Chodzi o przepisy obowišzujšce od 1 stycznia br. Ważne dla przedsiębiorców, zarówno rozliczajšcych PIT, jak i CIT, którzy płacš skarbówce zaliczki na podatek dochodowy. Nie muszš tego robić, jeœli ich wysokoœć nie przekroczy 1 tys. zł.

Bez ułatwień

Stanowi to wymierne ułatwienie dla przedsiębiorców – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji (DzU z 2017 r., poz. 2175). Dla których? – zapytaliœmy Ministerstwo Finansów. Tych, którzy ustalajš zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie i kwartalnie. Ale ta możliwoœć nie dotyczy firm wpłacajšcych tzw. zaliczki uproszczone oraz tych, którzy rozliczajš się za pomocš ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – odpowiedziało.

Przypomnijmy, że ci, którzy zdecydowali się na uproszczone zaliczki, płacš je przez cały rok w stałej wysokoœci (osoby fizyczne odliczajš tylko częœć składki zdrowotnej). Wylicza się je na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym w ubiegłym roku (lub dwa lata temu). Natomiast ryczałtowcy płacš co miesišc (lub co kwartał) podatek liczony od przychodu (bez możliwoœci pomniejszania go o koszty).

Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że te dwie grupy przedsiębiorców będš odprowadzały zaliczki na dotychczasowych zasadach, bez względu na to, ile wyniesie ich wysokoœć. Ulga dotyczy więc tylko firm, które liczš podatek według skali, korzystajš ze stawki liniowej oraz płacš CIT, ale nie korzystajš z uproszczonej formy rozliczeń.

Liczymy narastajšco

Muszš jednak pamiętać, o czym przypomina też Ministerstwo Finansów, że zaliczki liczy się narastajšco. Jeœli więc przedsiębiorcy wychodzi za styczeń 800 zł zaliczki (nie odprowadzi jej, bo nie przekracza 1 tys. zł) i za luty też 800 zł, to do 20 marca musi zapłacić fiskusowi 1,6 tys. zł. Wychodzi więc na to, że z ulgi przez cały rok będš mogli skorzystać tylko ci, którzy majš bardzo małe dochody i suma płaconych od nich zaliczek nie przekroczy 1 tys. zł.

– Mam wrażenie, że na nowych przepisach skorzysta głównie fiskus, a konkretnie działy rachunkowoœci podatkowej urzędów skarbowych – mówi właœciciel biura rachunkowego Janusz Menkina. – Nieterminowe wpłacanie zaliczek lub ich odprowadzanie w niepełnej wysokoœci było do tej pory ich zmorš. Wszystko przez art. 53a ordynacji podatkowej, który nakładał na urzędy obowišzek wydania decyzji odsetkowej.

Zbędna biurokracja

– Skarbówka często szła na skróty: decyzji nie wydawano, odsetki zaœ naliczano (bo systemy informatyczne liczyły je automatycznie). Nowe regulacje zwalniajš urzędników z tych obowišzków, zawsze gdy kwota niewpłaconej lub uregulowanej po terminie zaliczki w PIT/CIT nie przekracza 1 tys. zł. Likwidujš więc zbędnš biurokrację – dodaje Janusz Menkina.

Oczywiœcie przedsiębiorca, który chce płacić zaliczki poniżej 1 tys. zł, może to robić. Wybór należy do niego. Trzeba przy tym pamiętać, że ci, którzy nie odprowadzajš zaliczek w trakcie roku, muszš się liczyć z dopłatš podatku po jego zakończeniu. Chyba że korzystajš z ulg, np. na darowizny, albo odpisu na dzieci.

Decyzja o zmianie do 20 lutego

Zwykłe zaliczki odprowadzamy co miesišc lub kwartalnie. Pierwszy wariant przysługuje wszystkim firmom, drugi małym podatnikom (w 2018 r. jest nim przedsiębiorca, którego przychody liczone razem z VAT w 2017 r. nie przekroczyły 5 mln 176 tys. zł) i rozpoczynajšcym działalnoœć.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydujš się na uproszczonš formę, muszš pamiętać, że czasami mogš przez to sporo fiskusowi nadpłacić. Będzie tak wtedy, gdy dochód z poprzednich lat (od którego liczymy zaliczki) jest wyższy niż ten, który uzyskamy w bieżšcym roku. Nadpłatę odzyskamy dopiero po złożeniu zeznania rocznego. Dlatego warto przeliczyć, ile mniej więcej w danym roku zarobimy.

Ci, którzy chcš zmienić sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy w danym roku, muszš poinformować o tym urzšd skarbowy do 20 lutego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL