Podatek dochodowy

Odsetki od kredytu na mieszkanie jako koszt podatkowy

123RF
Przedsiębiorca może rozliczyć podatkowo wydatki związane z lokalem wykorzystywanym na cele działalności gospodarczej.

Prowadzę działalność konsultingową. Kupiłem mieszkanie i na biuro przeznaczyłem jeden pokój. Czy mogę wpisać do księgi przychodów i rozchodów część odsetek od kredytu, jaki zaciągnąłem na zakup mieszkania? – pyta czytelnik.

Jeśli część lokalu faktycznie jest przeznaczona na działalność, to związane z nią wydatki mogą być wpisane do księgi jako koszt uzyskania przychodów. Oczywiście proporcjonalnie. Przykładowo, jeśli wykorzystujemy na cele służbo- we jedną piątą mieszkania, to do kosztów zaliczymy tylko 20 proc. wydatków. Ta zasada powinna też dotyczyć odsetek od kredytu na zakup firmowego lokalu.

Co na to fiskus? Z reguły zgadza się na rozliczenie odsetek w kosztach. Spójrzmy na interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2015 r. (IPPB1/4511-1041/15-4/AM). Wystąpił o nią radca prawny, który na prowadzenie działalności przeznaczył 25 proc. mieszkania. Jest to pokój, w którym spotyka się z klientami i przechowuje dokumenty oraz toaleta (także przeznaczona dla klientów). Przedsiębiorca co miesiąc spłaca odsetki od kredytu hipotecznego. Chciałby je zaliczyć – oczywiście proporcjonalnie – do podatkowych kosztów.

Skarbówka się z tym zgodziła. Podkreśliła, że wysokość odsetek należy wyliczyć w takiej proporcji, w jakiej pozostaje powierzchnia lokalu wykorzystywana w działalności gospodarczej do całkowitego metrażu (czyli w tej sytuacji 25 proc.).

Izba Skarbowa w Warszawie także kilka lat wcześniej (interpretacja z 8 lutego 2008 r., IPPB1/415-403/07-2/JB) zaakceptowała rozliczenie radcy prawnego odliczającego odsetki od kredytu na mieszkanie, które po ponad roku od zakupu przeznaczył częściowo na kancelarię. Skarbówka uznała, że odsetki zapłacone do dnia przekazania środka trwałego (lokalu) do używania stanowią element jego wartości początkowej, którą można amortyzować, natomiast uregulowane po tym dniu są bezpośrednim kosztem uzyskania przychodów.

Korzystna dla podatników jest też interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 grudnia 2012 r. (ITPB1/415-1077/12/ 12/MW) dotycząca rozliczeń podatkowych pośrednika w obrocie nieruchomościami wykorzystującego na potrzeby działalności 30 proc. swojego mieszkania.

Nie wszystkim jednak udaje się przekonać fiskusa. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 13 stycznia 2014 r. (IBPBI/1/415-31/14/ZK) nie zgodziła się na odliczenie odsetek od kredytu na mieszkanie, w którym pokój przeznaczony został na prowadzenie działalności przez tłumaczkę. Powód – lokal był kupiony prawie rok przez otwarciem firmy. Izba skarbowa stwierdziła, że kredyt został przyznany na zakup lokalu przeznaczonego do własnych celów mieszkaniowych. Nie został więc zaciągnięty na potrzeby działalności gospodarczej. Również jego spłata następuje niezależnie od tego, czy tłumaczka prowadzi firmę. Nie ma więc związku między poniesieniem wydatku na odsetki a przychodem z działalności.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL