Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Zakupy za gotówkę bez korzyści podatkowych

123rf.com
Przedsiębiorca, który nie zapłaci kontrahentowi z konta bankowego, nie zaliczy wydatku do kosztów.

Do kwoty 15 tys. zł będzie można robić firmowe zakupy gotówkš. Jeœli zapłacimy więcej, nie zaliczymy wydatku do podatkowych kosztów. Takie zmiany w przepisach proponuje Ministerstwo Finansów.

– Obecnie limit gotówkowych transakcji między firmami wynosi 15 tys. euro. Ale po dokonaniu zapłaty z ręki do ręki powyżej tej kwoty fiskus nie zakwestionuje rozliczenia – mówi Janusz Menkina, właœciciel biura rachunkowego. – Dla skarbówki najważniejsza przy dokumentowaniu kosztów jest faktura. Forma płatnoœci ma drugorzędne znaczenie.

To się zmieni. Z nowych przepisów wynika wyraŸnie: transakcje powyżej 15 tys. zł (limit zostanie więc znacznie obniżony) muszš być opłacone za pomocš konta bankowego (albo rachunku w SKOK). Przedsiębiorca, który nie dopełni tego obowišzku, nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Mówišc proœciej, nie wykorzysta zakupu do obniżenia podatku.

Zasady będš surowe

– To bardzo rygorystyczna zasada i może mocno uprzykrzyć życie przedsiębiorcom – mówi doradca podatkowy Grzegorz Gębka. – Niedawno jeden z moich klientów musiał dokonać szybkiej zapłaty, a miał problemy z bankowoœciš internetowš. Teraz może skorzystać z gotówki, po zmianie przepisów nie zaliczy takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Cel: walka z szarš strefš

Cel proponowanych zmian to zmniejszenie szarej strefy. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji, obecne przepisy nie przewidujš sankcji za naruszenie obowišzku dokonywania płatnoœci za poœrednictwem rachunku bankowego. To niedoskonałe prawo i trzeba je zmienić. Autorzy zapewniajš, że ocena działania przedstawionych zmian będzie możliwa w wyniku kontroli podatkowych.

– Widać wyraŸnie, że skarbówka chce dokładniej monitorować transakcje między firmami – mówi doradca podatkowy Tomasz Piekielnik. – Proponowane rozwišzane powinno ograniczyć niektóre oszustwa, np. zawyżanie kosztów na fakturach. Nie mam jednak wštpliwoœci, że zmiana będzie bardziej służyć kontrolerom niż przedsiębiorcom.

Eksperci widzš też już pierwsze nieœcisłoœci.

– Przedsiębiorca, który prowadzi księgę przychodów i rozchodów nie musi gromadzić dowodów przelewów bankowych. Jak wobec tego fiskus będzie weryfikował płatnoœci? – pyta Janusz Menkina.

Projekt nowelizacji ustawy o PIT, o CIT oraz o swobodzie działalnoœci gospodarczej skierowany został do konsultacji publicznych.

Nowe przepisy majš wejœć w życie 1 stycznia 2017 r.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Opinia:

Agnieszka Durlik, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej

Nowe przepisy zmniejszajšce limit transakcji gotówkowych do 15 tys. zł majš uszczelnić obrót gospodarczy, kierunek jest więc słuszny. Mam natomiast wštpliwoœci, czy warto do tego mieszać prawo podatkowe. Rozliczanie wydatków w kosztach uzyskania przychodów jest jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień. Gdy dodamy do tego jeszcze jeden formalny warunek – potwierdzenie przelewu bankowego – przedsiębiorcy będš mieli jeszcze więcej pracy. Oprócz faktur będš musieli bowiem gromadzić wycišgi bankowe. Warto też pamiętać o specyfice niektórych branż (szczególnie w handlu), w których płatnoœci gotówkš sš na porzšdku dziennym i nikogo nie dziwiš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL