Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak kontynuować amortyzację po przekształceniu spółki z .o.o w komandytowš

123RF
Ograniczenie ujmowania w kosztach odpisów od agio, wynikajšce z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, nie miało zastosowania do spółki osobowej powstałej z przekształcenia kapitałowej.

W czerwcu 2016 r. spółka wystšpiła o interpretację ustawy o CIT. Konkretnie chodziło o to, czy po przekształceniu spółki. z o. o. w spółkę komandytowš, będzie ona miała prawo (proporcjonalnie do swojego udziału w zysku) zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od wartoœci poczštkowej aktywów w pełnej wysokoœci. Spółka zapytała także o odpisy od tej częœci wartoœci poczštkowej aktywów, która w sp. z o.o. została odniesiona na kapitał zapasowy i z tego względu podlegała ograniczeniom wynikajšcym z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT. Sama uważała, że po przekształceniu będzie miała prawo do rozliczania takich odpisów.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Zauważył, że powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej spółka osobowa (komandytowa) wchodzi we wszystkie prawa i obowišzki jednostki przekształcanej (sukce...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL