Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Przedsiębiorca zaliczy w koszty wynajem kwatery w innym mieście - interpretacja podatkowa

AdobeStock
Przedsiębiorca, który dojeżdża do klienta, może wynajšć kwaterę w innym mieœcie i zaliczyć czynsz do podatkowych kosztów.

W sytuacji gdy nie da się codziennie dojeżdżać 300 kilometrów do siedziby kontrahenta, aby dobrze wykonać usługę, trzeba mieć nocleg na miejscu. Takie sš wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystšpił o niš informatyk, który w paŸdzierniku założył jednoosobowš działalnoœć gospodarczš. Prowadzi księgę przychodów i rozchodów i płaci podatek liniowy. Siedzibę firmy zarejestrował w swoim mieszkaniu.

Po założeniu firmy podpisał umowę z pewnš spółkš. Zobowišzał się w niej, że będzie wykonywał usługi na rzecz jej klienta z innej miejscowoœci. Ma wspierać realizację projektów informatycznych oraz zajmować się rozwojem i utrzymywaniem systemów komputerowych tej spółki. Umowę podpisano na rok. Wynagrodzenie ustalane będzie według stawki godzinowej, uwzględnia również przeniesienie praw autorskich. Z umowy wynika, że miejscem œwiadczenia usług jest siedziba klienta docelowego. Projekt będzie bowiem wykonywany przez cały zespół programistów, co wymaga œcisłej koordynacji pracy komputerowców. Zmusza to informatyka do częstych i długich wyjazdów. Z miejsca zamieszkania do siedziby klienta ma on do pokonania 300 kilometrów, codzienne dojazdy byłyby więc bardzo czasochłonne, a korzystanie z hotelu za drogie. Dlatego na czas trwania umowy planuje on wynajšć mieszkanie w mieœcie, w którym klient ma siedzibę.

Czy może zaliczyć wydatki zwišzane z tym lokalem, czyli czynsz wynikajšcy z umowy najmu oraz wszelkie opłaty z tytułu użytkowania, do kosztów uzyskania przychodów? Twierdzi, że tak, ponieważ sš niezbędne do wykonania zlecenia w siedzibie klienta. Zostanš zatem poniesione w celu osišgnięcia przychodu. Sš też racjonalne i gospodarczo uzasadnione, gdyż wynajem mieszkania jest tańszy niż korzystanie z hoteli.

Fiskus zgodził się na rozliczenie wydatków w kosztach. Podkreœlił jednak, że same faktury od właœciciela mieszkania mogš nie wystarczyć. Konieczne jest posiadanie dowodów œwiadczšcych o wykonywaniu usług wymagajšcych pobytu w miejscowoœci, w której informatyk je wynajšł. Obowišzek wykazania zwišzku poniesionych kosztów z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš obcišża bowiem przedsiębiorcę. Š?

—Przemysław Wojtasik

numer interpretacji: 0115-KDIT3.4011. 359.2017.1.AK

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL