Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Justyna Samolińska: Gwałt jest w praktyce niekarany

Reporter, Maciej Łuczniewski
- Na przykładzie polityka, który już mnie ocenił po wyglšdzie, pokazuję, co by było, gdyby tę sytuację odwrócić. Może gdy pan Jakubiak przeczyta o tym, że nie jest pięknym mężczyznš, to następnym razem zrozumie, jak to jest dotkliwe - mowi Justyna Samolińska, współzałożycielka partii Razem

Polskie prawo nie zawiera legalnej definicji konsorcjum. Przyjmuje się, że konsorcjum to porozumienie zawarte pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami (np. osobami prawnymi, fizycznymi), w oparciu o zasadę swobody umów. Zgodnie z tš zasadš, wyrażonš w art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierajšce umowę mogš ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treœć lub cel nie sprzeciwiały się właœciwoœci (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zagadnienia dotyczšce zawišzywania konsorcjum sš istotne zarówno na tle prawa zamówień publicznych, jak i prawa konkurencji.

Bez dodatkowych warunków

Regulacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczšca konsorcjum jest doœć zwięzła. Ustawa Pzp w art. 23 umożliwia złożenie wspólnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczn...

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL