Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Obok Orła brak Pogoni

Forum
Œwiadomoœć narodowš Litwinów od XIX wieku kształtowano w opozycji do polskoœci. Obawiano się rozpłynięcia się Litwinów w polsko-litewskim żywiole.

9 paŸdziernika 1920 roku generał Lucjan Żeligowski, pozorujšc niesubordynację wobec Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, zajšł Wilno i okolice. W rocznicę tego wydarzenia przypominamy tekst z 15 listopada 2014 roku.

Obszary dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego na poczštku XX wieku były ojczyznš trzech narodów. Północno-zachodniš częœć z Kownem w centrum zamieszkiwali Litwini-Bałtowie, spokrewnieni z Łotyszami i wytępionymi przez Krzyżaków Prusami i Jaćwingami. Południowš i wschodniš częœć zajmowali słowiańscy Litwini-Białorusini. Wilno było sercem wielkiego etnicznego klina rozcišgajšcego się od Grodzieńszczyzny aż po DŸwinę, gdzie mieszkali Litwini-Polacy. Wszystkie te narody były u siebie. Od wieków. Wszystkie miały prawo do ziemi, na której mieszkały, do wolnoœci i do własnego języka.

Dla litewskich Polaków zespolenie Orła i Pogo...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL