Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Jak wychować społeczeństwo

Hiszpania jest prymusem, jeœli idzie o liberalizację obyczajowš ustawodawstwa: na œlubny kobierzec trafiajš tu pary homoseksualne z całego œwiata. Na zdjęciu poseł do parlamentu Australii Ian Hunter ze swym partnerem po zawarciu małżeństwa w mieœcie Jun. Fot. Pepe Marin
Reuters/Forum
Zachód okazał się znacznie bardziej podatny na inżynierię społecznš od Polski. Może gdybyœmy nie trafili po wojnie pod sowiecki but, przypominalibyœmy dziœ Hiszpanię, która z gorliwoœciš neofity próbuje udowodnić Europie, jak bardzo jest nowoczesna.

Wynik wyborów parlamentarnych, podobnie jak wczeœniej prezydenckich, oznaczajš, że postępowym inżynierom od przekuwania dusz nie udało się wyhodować wystarczajšcej liczby "nowoczesnych, młodych i wykształconych z wielkich miast", aby byli oni w stanie zrównoważyć elektorat, nazywany konserwatywnym, choć będšcy w istocie elektoratem zdrowego rozsšdku, umiaru i niechęci do narzucanej odgórnie postępowej ideologii. Mówišc krótko: o wyniku tych wyborów zdecydowali normalni, zwyczajni ludzie.

I właœnie ten fakt, że zwyczajnym ludziom udało się w Polsce postawić na swoim, spowodował erupcję histerii i nienawiœci w obozie postępu. Postępowcy nie przyjmujš do wiadomoœci głosu większoœci, jeœli nie sš w stanie jej kontrolować. Ten czy inny publicysta obwieszcza swoim neurotycznym głosikiem, że oto zaprzepaszczona została szansa modernizacji Polski, ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL