Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polemika z tekstem "Klaps to obowišzek rodziców" Zbigniewa Stawrowskiego: Zaprzeczenie miłości

Plus Minus
Kary fizyczne wymierzane przez kochajšcych rodziców budzš w dzieciach sprzeczne uczucia: obok miłoœci pojawia się lęk i nienawiœć; podporzšdkowanie i chęć buntu; żal i bezsilnoœć.

Piszę poruszona artykułem Zbigniewa Stawrowskiego: „Klaps to obowišzek rodziców”.I, idšc na przekór temu, co powszechnie dzieje się w debacie publicznej, chciałabym zaczšć od tego, co nas łšczy.Zaczynajšc od pierwszego zdania: „Sensem rodzicielstwa jest wspieranie dziecka na jego drodze dorastania ku odpowiedzialnej wolnoœci”. Podzielam też zdanie, że„Dziecko nie jest rzeczš, lecz od samego poczštku człowiekiem – celem samym w sobie i samoistnym podmiotem wszelkich uprawnień. Ale ponieważ poczštkowo nie potrafi z nich efektywnie korzystać, domaga się troskliwej opieki, co po stronie osób mu najbliższych, rodzi moralny obowišzek troskliwej miłoœci, której celem jest doprowadzenie dziecka do momentu, gdy stanie się ono wolnš i w pełni odpowiedzialnš za siebie i swe czyny osobš.” Zgadzam się również z założeniem, że„rodzice gwarantujš swoim podopiecznym bezpiecznš przestrzeń, w której mogš oni dojrzewać do dorosłoœci”....

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL