Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Tomasz P. Terlikowski: Operacja Franciszek trwa

Fotorzepa, Rafał Guz
Kilka lat temu napisałem ksišżkę „Operacja Franciszek", której głównym celem było pokazanie, jak liberalne i lewicowe oœrodki opiniotwórcze manipulujš papieskim przekazem, by dowodzić, że Ojciec Œwięty jest absolutnym zwolennikiem lewicowej rewolucji obyczajowej i cywilizacyjnej. I od tego czasu, niestety, nic się nie zmieniło, a jeœli nawet, to jedynie na gorsze.

Najlepszym tego przykładem jest fake news o rzekomym wsparciu, jakiego papież miał udzielić walce o prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Tak, tak. Kilka dni temu przecież media, także katolickie, obiegł news o tym, że papież Franciszek miał rzekomo pogratulować gejowskiej parze, która adoptowała trójkę dzieci i zdecydowała się na ich chrzest. Ojciec Œwięty miał im także pobłogosławić. „Papież Franciszek życzy Panu szczęœcia, przyzywajšc dla jego rodziny obfitoœci łask Bożych, abyœcie stale i wiernie żyli po chrzeœcijańsku jako dobre dzieci Boże i Koœcioła" – napisano w liœcie z Watykanu do pary gejowskiej. A działacz gejowski Tony Reis, który stał za tymi doniesieniami, z entuzjazmem napisał na Facebooku: „Jestem bardzo szczęœliwy. Teraz mogę już umrzeć spokojny".

I nie ma co ukrywać, że gdyby była to informacja prawdziwa, to byłaby ona – najdelikatniej rzecz ujmujšc – zadziwiajšca i konfundujšca. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by Koœciół katolicki mógł błogosławić parze, która żyje w grzechu ciężkim i krzywdzi dzieci (tak, tak; tak się bowiem składa, że w sporze o adopcję dla par gejowskich wcale nie chodzi o nieistniejšce prawa dorosłych – nie ma przecież prawa do posiadania dzieci – ale o prawo dziecka do posiadania ojca i matki i życia w normalnej rodzinie). Byłoby to także sprzeczne z wieloma bardzo konkretnymi wypowiedziami Ojca Œwiętego w tej kwestii.

Tyle, że ta informacja prawdziwa nie była. Tak się bowiem składa, że odpowiedŸ, która przyszła do działacza LGBT Tony'ego Reisa i jego partnera, to standardowa odpowiedŸ, jakš Stolica Apostolska wysyła do każdego, kto prosi Ojca Œwiętego o błogosławieństwo. – Jest to standardowy język i błogosławieństwo, jakie wysyłane jest do wszystkich ludzi piszšcych do papieża. Dowody potwierdzajš, że sekretarz stanu nie mógł wiedzieć, iż wysyła w imieniu papieża błogosławieństwo do homoseksualnej pary – podaje agencja ACI Prensa, powołujšc się na Biuro Prasowe Watykanu. „Papież nie mógł wiedzieć, że list trafi do gejowskiej pary, ponieważ został zaadresowany do jednej osoby w odpowiedzi na jej pismo" – uzupełniała pracownica Biura Paloma Garcia Ovejero. Nie jest to zresztš pierwszy taki przypadek. Dwa lata temu identyczny zabieg wykonała para lesbijek, która także szczyciła się wsparciem papieża.

I choć sprawa została wyjaœniona, to niestety niczego to nie zmieni w debacie publicznej. Tak się bowiem składa, że w procesie budowania fałszywego obrazu Franciszka rzeczywistoœć nie ma znaczenia. News poszedł już w œwiat, katolicy (i nie tylko) mogli przeczytać na tysišcach stron, że papież pobłogosławił gejowskiej parze, która adoptowała dzieci, że dokonał kolejnego przełomu. I nikomu, poza kilkoma może dziennikarzami, nie będš już przeszkadzały sprostowania, nikt się nimi nie zajmie. Œwiat został okłamany i tak już na długo pozostanie. A gejowscy działacze majš tego pełnš œwiadomoœć. I dlatego wypuœcili w œwiat kompletnie nieprawdziwe informacje.

Trzeba mieć œwiadomoœć, że ten proces będzie trwał. Lewica i gejowscy lobbyœci znaleŸli œwietny sposób na budowanie wrażenia, że papież jest po ich stronie (choć w kwestii tzw. małżeństw jednopłciowych stanowisko papieża jest absolutnie jednoznaczne), i będš to robić. Wiedzš bowiem, że milion razy powtórzone kłamstwo staje się w myœleniu opinii publicznej prawdš. Dramatycznie to œwiadczy o ich metodach, ale także uœwiadamia, jak czujny musi być w tej chwili medialnie obecny katolik, by on także nie dał się wprowadzić w błšd.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL